Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Ei uuniin. Asiantuntijoiden mukaan puuta ei kannata hakata nykyistä enemmän poltettavaksi.Sammeli Heikkinen

Ei uuniin. Asiantuntijoiden mukaan puuta ei kannata hakata nykyistä enemmän poltettavaksi.

Puulla voi korvata fossiilisia polttoaineita ja betonia, mutta kannattaako hakkuita lisätä?

11.2.2019 13.36

Lasse Leipola

Metsää ei kannata kaataa nykyistä enempää bioenergiaksi. Alan vaikuttajat ja asiantuntijat ovat tästä melko yksimielisiä.

Esitimme tammikuussa parillekymmenelle alan asiantuntijalle ja vaikuttajalle väitteen:

”Hakkuita kannattaa lisätä, vaikka hiilinielu pienenisi, sillä puulla korvataan muun muassa fossiilisia polttoaineita ja betonia.”

Moni vastaaja katsoi, että hiilinielujen pienemisellä on suurempi ilmastovaikutus kuin betonin tai fossiilisten polttoaineiden korvautumisella.

”Tutkimus osoittaa, että tämä korvausvaikutus ei riitä kompensoimaan nielun pienenemistä syntyvää ilmastohaittaa. Hakkuiden lisäämisen sijasta on jalostettava puusta entistä kestävämpiä tuotteita, se on hyväksi ilmastolle”, vihreiden varapuheenjohtaja Veli Liikanen sanoo.

MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen vastaa, ettei asia ole aivan yksiselitteinen, vaan lopputulos riippuu aikajänteestä ja siitä, miten puuta käytetään.

”Lähtökohtaisesti ilmastomuutos kuitenkin johtuu ennen muuta fossiilisten raaka-aineiden, erityisesti polttoaineiden, käytöstä. Kun uusituvilla raaka-aineilla kyetään korvamaan fossiilisia, hakkuiden lisäys on perustelua.”


Metsänhoitotieteen professori Annikki Mäkelä Helsingin yliopistosta arvioi, että betonin ja muovin korvaaminen on hyvä tavoite metsien käytölle, mutta puun käyttö polttoaineena ei ole tehokasta.

Ilmastoasioissa profiloitunut sisäministeri Kai Mykkänen (kok) vetää rajan puun materiaali- ja energiakäytön välille.

”Betonin korvaamista varten hakkuita voi jopa kasvattaa kunhan metsien uusiutuvuuden kestävyydestä pidetään huolta. Tällöin puun sitomasta hiilestä suuri osa jää pitkäaikaiseksi varastoksi. Hakkuiden kasvattaminen polttoainetta varten ei ole järkevää, jos nielu tämän takia pienenee”, Mykkänen sanoo.

Puun materiaalikäytössäkin on se ongelma, että monien nykyään muovisten tuotteiden käyttöikä on lyhyt. Jos nämä korvataan puusta valmistetuilla tuotteilla, puuta tarvitaan paljon.

”Kulutuksen vähentäminen ja kiertotalous ovat selkeästi järkevämpiä tapoja vähentää uusiutumattomien resurssien käytöstä aiheutuvia haittoja”, Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Otto Bruun sanoo.


Esitimme asiantuntijoille myös väitteen, että puun energiapoltolla ei voi vähentää ilmastopäästöjä.

”Lähtökohtaisesti hiiltä vapautuu poltettiinpa mitä tahansa. Lyhyellä aikavälillä puuta polttamalla ei voi vähentää päästöjä, mutta pitkällä aikavälillä voi, koska sama hiili kiertää, eikä uutta ole tarve ottaa kiertoon hiili- ja öljyvaroista”, MTK:n Hakkarainen sanoo.

Vastaajat olivat melko yksimielisiä siitä, että vain muun puunkäytön sivutuotteita kannattaa polttaa energiaksi.

”Jos metsäteollisuuden purun ja kuoren polttamisella korvataan fossiilisia polttoaineita, niin lähivuosikymmeninä tästä voi seurata ilmastohyötyä. Sen sijaan runkopuun laajamittainen energiakäyttö on lyhytnäköistä, eikä se vähennä päästöjä”, Luonnonsuojeluliiton Bruun sanoo.

Bioenergian toimitusjohtaja Harri Laurikka sanoo, että sivuvirtojen polttaminen kannattaa, kun sillä vältetään puun lahoamisesta syntyvät päästöt, parannetaan jäljellejäävän puuston kasvua, korvataan fossiilista tuontipolttoainetta ja tuetaan kansantaloutta.

”Etenkin pitkällä aikavälillä etu uusiutumattomiin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna on suuri.”

Vihreä Lanka esitti alan asiantuntijoille ja vaikuttajille kymmenen väitettä hiilinieluista. Väitteet ja täydet vastaukset julkaistaan helmikuun aikana sekä Vihreän Langan verkkosivuilla.

hiilinielut  metsätalous  metsät  luonnonsuojelu 
Viite