Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Marco Verch / Flickr (CC-BY)

Siivousvälineitä
Mikä kotonasi tuoksuu? Selvitys paljasti puutteita kemikaalien vaikutuksien arvioinnissa.Marco Verch / Flickr (CC-BY)

Mikä kotonasi tuoksuu? Selvitys paljasti puutteita kemikaalien vaikutuksien arvioinnissa.

Raportti paljasti puutteita kemikaalien valvonnassa – Suomessakin aineita joiden vaikutuksia ei tunneta tarkasti

16.10.2018 16.35

Vihreä Lanka

Euroopassa on käytössä runsaasti kemikaaleja, joiden vaikutuksia ei tunneta tarkasti. Ympäristöjärjestö EEB nosti viime viikolla esiin saksalaisten viranomaisten syksyllä tekemän selvityksen.

Saksalaiset tutkivat, millaisia tietoja eri kemikaaleista on tallennettu kemikaalivirasto Echan tietokantaan. Analyysin perusteella EU:ssa valmistettavista tai käytettävistä aineista jopa joka kolmas rikkoo EU:n kemikaaleja säätelevää Reach-asetusta, sillä niiden vaikutuksista ei ole raportoitu asianmukaisesti.

”Tämä ainutlaatuinen saksalaisten viranomaisten selvitys osoittaa, että me emme tiedä, ovatko arkipäiväiset tuotteet vahingollisia – joko niitä valmistaville tai käyttäville ihmisille”, sanoo EEB:n kemikaalivastaava Tatiana Santos.

Myös europarlamentin vihreät ilmaisivat perjantaina huolensa asiasta.

”Lähes vuosikymmenen ajan kemikaaliteollisuudella on ollut velvollisuus testata laajassa käytössä olevat kemikaalit haitallisten vaikutusten varalta. On kuvottavaa, että kolmannes näistä kemikaaleista on yhä EU-markkinoilla ilman kunnollista selvitystä”, europarlamentaarikko Bart Staes sanoo vihreiden tiedotteessa.

”Viranomaisten on pidettävä huolta, että lakia noudatetaan eikä katsoa asiaa sormien lävitse.”


Suomessa kemikaalivalvonnasta
vastaa Tukes. Kemikaalituotteiden ryhmäpäällikkö Marilla Anttila arvioi Vihreälle Langalle, että myös Suomessa markkinoilla on todennäköisesti kemikaaleja, joiden tietoja ei ole ilmoitettu asianmukaisesti.

”Tukes valvoo kemikaaleja markkinoille saattavia yrityksiä, mutta valvonnan resurssit ovat varsin rajalliset suhteessa kaikkiin tuotteisiin mitä kaupan on. Valvonta on pistokokeenomaista ja sitä tehdään jälkikäteen tuotteille jotka ovat jo markkinoilla.”

Anttilan mukaan kemikaalilainsäädäntö on laajaa ja monimutkaistakin.

”Usein valvonnassa tulee vastaan yrityksiä, jotka eivät miellä toimivansa varsinaisesti kemikaalisektorilla, eivätkä siksi ole tietoisia velvoitteistaan.”

Tukesin toimivallasta säädetään kemikaalilaissa. Tukes voi esimerkiksi määrätä takarajan velvoitteiden hoitamiselle tai kieltää lainsäädännön vastaisen tuotteen myynnin.

”Ennen tällaista viranomaisen päätöstä yritystä on kuultava hallintolain mukaisesti”, Anttila muistuttaa.

Hänen mukaansa Saksassa tehty rekisteröintiasiakirjojen tutkimus ei kuulu Tukesin tuotekohtaiseen valvontaan vaan kemikaalivirasto Echa vastaa siitä, että sille toimitetaan riittävät ja vaatimuksien mukaiset tiedot.

”Saksalaisten tutkimus liittyy enemmän tähän Echan työhön kuin kansalliseen valvontaan.”

Sammeli Heikkinen & Lasse Leipola
Viite