Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lasse Leipola

Maria Ohisalo
Palvelut paitsiossa? Vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo toivoo, että sosiaaliturvan uudistamisessa käytävässä keskustelussa puhuttaisiin rahoituksen lisäksi myös palveluista.Lasse Leipola

Palvelut paitsiossa? Vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo toivoo, että sosiaaliturvan uudistamisessa käytävässä keskustelussa puhuttaisiin rahoituksen lisäksi myös palveluista.

Siirtymäajan kautta 600 euron perustuloon – tällainen on vihreiden perusturvamalli

7.2.2019 15.15

Lasse Leipola

Vihreät uudistaisi sosiaaliturvan siirtymällä perustuloon kahdessa vaalikaudessa. Puolue esitteli tänään torstaina oman mallinsa perusturvan uudistamisesta.

Perustuloon siirtymisen lisäksi vihreät haluaa, että palvelut joustavat paremmin ihmisten tarpeiden muuttuessa. Tähän esitetään henkilökohtaisia palvelutapaamisia.

”Perustulossa ei ole kyse ei ole vain euroista vaan myös palveluista, jotka on nykyisin sidottu tiettyihin tukiin”, puolueen varapuheenjohtaja, köyhyystutkija Maria Ohisalo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa tukiin liittyvän byrokratian väheneminen vapauttaisi työvoimaa henkilökohtaiseen neuvontaan.

”Lisäksi tarvitaan koulutusta siihen, että erilaiset tarpeet tunnistetaan.”


Vihreiden perustulomallin
ensimmäisessä vaiheessa nykyiset perusturvaetuudet – työmarkkinatuki, perus-, sairaus- ja vanhempainpäivärahat – niputettaisiin vastikkeelliseksi perusturvaksi, jota korotettaisiin 50 eurolla.

Lisäksi kaikille työikäisille suomalaisille vastikkeetonta perustuloa 300 euroa kuukaudessa.

Opintoraha pysyisi vielä tässä vaiheessa erillään, mutta sitä korotettaisiin kolmanneksella. Lisäksi opiskelijat saisivat kaikkien muiden ihmisten tavoin opintorahan päälle 300 euroa perustuloa.

Niiltä, joilla ei ole tarvetta yhteiskunnan tuelle, perustulo kerättäisiin pois verottamalla.

Seuraavassa vaiheessa, vuonna 2023 alkavalla vaalikaudella, siirryttäisiin täyteen perustuloon, jonka suuruudeksi vihreät esittää 600 euroa kuukaudessa. Tämä perustulo korvaisi myös opintotuen. Eläkkeet ja lapsilisät jäisivät uudistuksen ulkopuolelle.

Uudistus koskisi siis 18 vuotta täyttäneitä kunnes he siirtyvät eläkkeelle. Ansiosidonnaiset päivärahat pysyisivät perustulon ylittävältä osalta ennallaan.

Perustulon päälle voitaisiin maksaa myös asuinalueen kustannustasoon sidottua asumislisää sekä harkinnanvaraista toimeentulotukea.


Monet muut puolueet ovat talven mittaan esitelleet omia mallejaan. Vihreiden malli eroaa esimerkiksi niin ikään torstaina esitellystä keskustan mallista siinä, että perustulo on vastikkeetonta. Se siis maksetaan kaikille ilman velvoitteita.

”Tässä on kyse siitä, luotetaanko ihmisiin. Me haluamme tarjota mallin, joka vapauttaa ihmiset tekemään omia elämänvalintojaan”, Ohisalo sanoi.

Eduskunnan tietopalvelut on ruuhkautunut toimeksiannoista, eikä vihreiden mallin tarkkoja kustannuksia ole vielä saatu laskettua. Puoluesihteeri Lasse Miettisen mukaan ensimmäisen vaiheen kustannus olisi noin 500 miljoonaa euroa.


Vihreät esittää seuraavalle vaalikaudelle myös nykyisellä hallituskaudella tehtyä perustulokokeilua laajemman kokeilun, johon otettaisiin kymmenentuhatta satunnaisesti valittua suomalaista.

”Nykyisen kokeilun ongelma on, että siinä oli mukana vain kaksituhatta ihmistä, ja he olivat kaikki työttömiä”, Ohisalo sanoi.

Kela tiedottaa huomenna perjantaina perustulokokeilun ensimmäisistä tuloksista. Vihreät toivoo, että rajallinenkin kokeilu antaa tuloksia siitä, onko perustulon vaikutus aktivoiva vai passivoiva.

Vihreät  perustulo  sosiaaliturva  köyhyys  opintotuki  perusturva 
Viite