Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Tomatriket i tillväxt

17.9.2018

Tuula Närvä

Käyttäjän Tuula Närvä kuva
Kirjoittaja on Vaasanseudun Vihreiden puheenjohtaja.

Närpes klingar bekant för de flesta, även om de aldrig skulle ha besökt staden. Närpes finns i våra salladsskålar, vid frukostbordet och i grönsaksdisken. Jag fick möjligheten att besöka tomatriket och evenemanget Slättens mat och mystik på väg till behandlingen av De Grönas jordbrukspolitiska program i Salo förra helgen.

Närpes är ett levande bevis på att Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson har fel då han påstår, att inte invandrare skulle kunna få jobb på grund av sin härkomst.

Arbetskraftinvandringen är en viktig faktor bakom framgångsrik företagsverksamhet inom växthusnäringen i Närpes, där det talas trettio olika språk.


Enligt De Grönas jordbrukspolitiska
program behöver vi säkerställa mer hållbar matproduktion på en tillräcklig nivå i Finland både nationellt och regionellt samt trygga producenternas skäliga inkomst. Mer rättvis inkomstfördelning inom livsmedelskedjan, närproducerad mat och direktförsäljning till konsumenterna är steg mot bättre lönsamhet. Målsättningen är att förbättra på lönsamheten och stegvis göra jordbruket mindre bidragsberoende.

Stängningen av den ryska marknaden, fjolårets svåra väderförhållanden och avvecklingen av mjölkkvoter har lett till att regeringen har nyligen kommit ut med ett finansieringspaket för att stöda jordbruket. Nyheter om jordbrukets problem är alarmerande, men även hoppingivande exempel finns.

 

Växthusstaden Närpes producerar 60 procent av Finlands tomater och 35 procent av gurkorna. Staden är känd för cleantech och hög sysselsättningsgrad hos invandrare samt ökande invånarantal och präglas av framtidstro.

Orten är en direkt motsats till den dystra bilden som skapas i diskussioner om jordbrukets lönsamhetsproblem, åldrande befolkning och låg sysselsättning. Mångsidig näringsstruktur är en försäkring mot ekonomiska problem vid extrema väderförhållanden. Växthusproduktionen är inte heller direkt hotad av klimatändringens följder på samma sätt som frilandsodling.

 

Det jordbrukspolitiska programmet lyfter upp konsumentens roll och de utmaningar klimatändringen innebär för matproduktionen. Konsumentrollen omfattar konsumenternas förbättrade kunskaper om matproduktion och kommunikation mellan konsument och producent.

Konsumenten kan med egna ögon se var maten växer och vet vem som odlar den. Då hen ser hela processen från ett frö till en färdig produkt på tallriken, vill hen inte kasta bort mat vilket förminskar matsvinnet.


Landsbygden finns nära varje stadsbo i Österbotten. Även jag har erfarenhet av växthusarbete. Fördelen med att ha grönsaksproducenter nära är pinfärska grönsaker. Biologisk bekämpning är en väletablerad metod sedan länge inom växthusodlingen i Finland. Altias fabrik i Koskenkorva tillvaratar koldioxiden som uppkommer i processen och den används sedan som gödsel i växthusen.

De Gröna vill hålla landsbygden levande, och där har jordbruket en viktig roll. Det nya programmet fastställer inte någon optimal farmstorlek, då alla typer av farmer har sin roll för livskraftig landsbygd, för att upprätthålla naturens mångfald och för matproduktionen. Alla vill inte bo i större städer, att bo på landet är ett medvetet val för de flesta.

maatalous  aluepolitiikka 

Viite