Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Tutkijan laskuharjoitus: Muutama prosentti Suomen karjasta riittäisi perinnemaisemien hoitoon

1.11.2019 15.21

Sammeli Heikkinen

Nykyistä karjaeläinmäärää ei voi puolustaa perinteisen monimuotoisen maalaisympäristön ylläpidolla.

Tänään perjantaina tutkija Kaisa Raatikainen julkaisi blogissaan suuntaa-antavan laskelman, jonka perusteella murto-osa nykyisestä nautamäärästä riittäisi pitämään perinnebiotoopit laidunnettuna.

Viime aikoina suomalaisen karjatalouden puolustajat ovat nostaneet esiin luonnon monimuotoisuuden. Esimerkiksi maataloustuottajien etujärjestö MTK puolustaa suomalaista nautataloutta myös perinnebiotooppien säilyttämisellä.

Mutta miten paljon karjaa oikeasti tarvittaisiin pitämään yllä tätä perinnebiotooppia, monimuotoisuutta ylläpitävää maalaismaisemaa?


Perinnebiotooppeihin erikoistunut tutkija Raatikainen tarttui kysymykseen tänään perjantaina julkaisemassaan bloggauksessa.

Raatikainen muistuttaa, että erilaisiin maastoihin sopivat parhaiten erilaiset eläimet laiduntamaan perinnebiotooppeja kuntoon. Nauta on kuitenkin yleisesti ottaen paras, sillä se syö tasapuolisesti kasveja, eikä kavahda kosteampiakaan laitumia. Hevonen sopii kuiville, kovapohjaisille niityille ja lammas taas kumpuilevaan maisemaan.

Siihen, kuinka monta laiduntajaa tarvitaan yhden perinnebiotooppihehtaarin kunnossa pitämiseen, on olemassa selvä ohjeistus. Lisäksi Raatikainen teki karkean arvion siitä, miten paljon mitäkin laiduneläimiä kannattaisi käyttää erilaisilla perinteisillä pelloilla.

Seikkaperäisempi selostus laskutoimituksesta löytyy Raatikaisen blogista.


Laskelmassaan Raatikainen
tulee siihen tulokseen, että nykyistä, vajaata 30 000 hehtaarin perinnebiotooppialaa riittäisi pitämään kunnossa alle 20 000 nautaa, noin 13 000 lammasta ja noin 1 800 hevosta. Jos perinnebiotooppien pinta-ala haluttaisiin kasvattaa lyhyen aikavälin tavoitteeseen, eli 40 000 hehtaariin, siihen tarvittaisiin 25 000 nautaa, vajaa 20 000 lammasta ja noin 2 500 hevosta.

Raatikainen korostaa, että laskelma on suuntaa-antava yksinkertaistus ja että siinä voi olla virhearvioita. Hän kuitenkin arvioi, että tarvittavien laiduntajien määrän suuruusluokka on oikea. Hoidettua perinnebiotooppia on nimittäin nykyään noin 11 000 hehtaaria, jota laiduntaa noin 20 000 eläintä.

Jos Raatikaisen haarukoima suuruusluokka on osapuilleen oikea, perinteisten maalaisympäristöjen ylläpitoon tarvitaan vain murto-osa Suomen nykyisestä karjasta. Suomessa on noin 880 000 nautaa, 155 000 lammasta ja 15 000 hevosta.

karjatalous  monimuotoisuus 
Viite