Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

iStock

Tukea paremmalle kohtelulle. Vihreät verottaisi keveämmin niitä tiloja, joiden eläimet voivat paremmin.iStock

Tukea paremmalle kohtelulle. Vihreät verottaisi keveämmin niitä tiloja, joiden eläimet voivat paremmin.

Vähemmän veroa jos eläin voi hyvin - vihreät linjaa maatalouspolitiikkaa

5.9.2018 15.57

Jenni Leukumaavaara

Vihreät haluaa Suomen maatalouteen enemmän kasvinviljelyä sekä parempaa kannattavuutta ja ympäristön ja eläinten hyvinvointia.

Näin voisi tiivistää puolueen maatalouspoliittiset linjaukset, jotka ovat puoluevaltuuskunnan käsittelyssä viikonloppuna.

Maatalous jakaa vihreitä. Arvomaailmat eroavat esimerkiksi siinä, pitääkö maataloutta ylipäätään tukea vai pitäisikö sen toimia täysin markkinaehtoisesti.

Siihen nähden ohjelmaluonnos korostaa jopa yllättävän paljon ruokaturvan merkitystä ja sitä, että maataloutta on oltava eri puolilla Suomea.

”Meillä nousee keskusteluun esimerkiksi se, onko itseisarvoista tuottaa Suomessa ruokaa. Itse olen sitä mieltä, että ruokaturva on tärkeä”, ohjelmatyötä vetänyt valtuutettu, maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja Silja Keränen sanoo.


Luonnoksessa korostetaan
tuotteiden jatkojalostusta ja brändäystä, pienempien tilojen ja osuuskuntien tuomista suuryksiköiden rinnalle sekä uusiutuvan energian kehittämistä esimerkiksi biokaasulaitoksin.

Kesän puoluekokouksessa vihreät linjasi, että maataloustukia vähennetään siirtymäajalla ja asteittain. Tuet halutaan suunnata uudelleen.

”Kun nyt kansallisia tukia jaetaan eläinten määrän perusteella, jatkossa perusteena olisi se, miten tuet parantavat eläinten hyvinvointia. Eläintuotantoveromallissa vero on pienempi, jos eläin on voinut hyvin”, Keränen antaa esimerkin.

Vihreiden valtuuskunta päättää maatalousohjelmasta sekä eläinpoliittisesta paperista Salossa viikonloppuna.

maatalous  maataloustuet  eläinten oikeudet  Vihreät 
Viite