Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

iStock

iStock
Analyysi

Vihreät haluaa 100 000 työpaikkaa lisää

17.2.2019 14.11

Sammeli Heikkinen

Vihreät tavoittelee 100 000 lisätyöpaikkaa Suomeen seuraavan hallituskauden aikana.

Tavoite on sunnuntaina puoluevaltuuskunnassa hyväksytyssä talouden ja työllisyyden tiekartassa. Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös eduskuntavaaliohjelma, sillä tiekartan jälkeen vihreiden poliittisten ohjelmien päivitystyö saatiin siihen vaiheeseen, että vaaliohjelma voitiin ankkuroida niihin.


Vaaliohjelmassa kaiken
toiminnan reunaehdoksi otetaan ilmastonmuutoksen hillintä. Vihreiden mielestä työ- ja talouspolitiikan on oltava sellaista, että ilmaston lämpeneminen saadaan pidettyä puolessatoista asteessa.

”Ilmastonmuutos on pysäytettävä. Sen seuraukset taloudellemme ja hyvinvoinnillemme olisivat katastrofaaliset”, sanoo työllisyys- ja talousohjelman valmistelua johtanut vihreän puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Kaisa Hernberg.

Vihreiden työllisyyspoliittinen tavoite on nostaa työllisten määrää liki 100 000:lla seuraavan hallituskauden aikana. Tämä tarkoittaisi noin 75 prosentin työllisyysastetta.

Nykyisen hallituksen tavoite oli 72 prosentin työllisyys. Sen täyttymisestä uutisoitiin joulukuussa.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskinen muistutti tammikuussa blogikirjoituksessaan, ettei työllisyysaste kerro esimerkiksi siitä, ovatko ihmiset ali- vai ylityöllistettyjä, tai siitä, miten hyvin ihmiset tulevat toimeen.

Prosentteina mitattu työllisyysaste voi myös nousta aktiivi-ikäisen väestön kutistumisen vuoksi. Siksi vihreiden tavoite  työllisten määrän lisäämisestä sadalla tuhannella on kenties prosenttitavoitetta kouriintuntuvampi.


Työllisyyttä vihreät
lisäisi sekä työn tarjontaa että sen kysyntää lisäämällä.

Enemmän ammattitaitoista työvoimaa tiekartassa saadaan parantamalla koulutusta miljardin lisärahoituksella, takaamalla vähintään toisen asteen koulutus nuorille ja työikäisille, helpottamalla työpohjaista maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien työllistymistä sekä sosiaaliturvan uudistamisella perustulopohjaiseksi.

Työn kysyntää taas lisätään riittävän pitkälle yltävillä tiukoilla ilmastotavoitteilla ja tukemalla puhtaan teknologian investointeja ja kehitystä. Näin yritykset tietäisivät, millaisessa ympäristössä ne toimivat.

Vihreiden visiossa ilmastopolitiikan vaatimukset eivät ole talouden jarru, vaan sen vauhdittaja.

Lisäksi vihreät ehdottaa, että talouden laskusuhdanteiden aikaan elvyttävät julkiset investoinnit pitäisi tehdä tulevaisuutta ajatellen esimerkiksi puurakentamiseen ja raideliikenteeseen.

Lentämisen ja muovin vihreät panisi verolle ja tasaisi varallisuuseroja kiinteistöveroa korottamalla.


Vihreät hyväksyi
sunnuntaina myös eduskuntavaaliohjelmansa. Vaalikampanjan neljä kärkiteemaa julkistettiin viime kuun lopulla. Ne ovat ympäristö, koulutus, köyhyys ja työ. Eduskuntavaalissa pääasiat on jaettu 20 kärkitavoitteeseen.

Nyt hyväksytty eduskuntaohjelma ei sisällä suuria yllätyksiä, vaan ankkuroi vihreiden vaaliohjelman puolueen poliittisiin linjauksiin – kuten koulutus- ja perustulo-ohjelmiin – joita on päivitetty tulevalle hallituskaudelle viimeisen vuoden aikana.

Huhtikuun eduskuntavaaleihin on kaksi kuukautta aikaa ja vaalikampanjat alkavat vähitellen lämmetä.

Vihreiden tilanne vaikuttaa alkuvuoden ensimmäisten gallupien perusteella lupaavalta. Kolmen gallupin yhdistelmään nojaava Vihreän Langan ennuste lupaa vihreille nykyisellä kannatuksella jopa 27 kansanedustajaa.

Vihreät  politiikka  työllisyys  eduskuntavaalit 
Viite