Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Janne Mikkilä / VR Group

Tätä lisää. Vihreät haluaa Suomen raideliikenteen kuntoon.Janne Mikkilä / VR Group

Tätä lisää. Vihreät haluaa Suomen raideliikenteen kuntoon.

Vihreät: Suomalaiset ratin takaa junan penkkiin

13.12.2018 16.48

Jenni Leukumaavaara

Suomalaiset autoista joukkoliikenteeseen ja lentokoneista kiskoille. Näin voisi tiivistää vihreiden näkemykset Suomen liikenteen kehittämisestä lähivuosikymmeninä. 

Vihreät esittää Suomeen reippaasti lisää raideliikennettä sekä maakuntien välille että kaupunkien sisälle. 

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa runsaassa tunnissa pääsisi Helsingistä Turkuun, Tampereelle ja Kouvolaan. Lisäksi päärataa on uudistettava niin, että Ouluun pääsisi jopa alle neljässä tunnissa.

”Nopeampi yhteys Ouluun olisi jo varteenotettava kilpailija lentoliikenteelle”, vihreiden varapuheenjohtaja Veli Liikanen sanoi vihreiden raidepaketin tiedotustilaisuudessa torstaina Helsingissä. 


Pääkaupunkiseudulle vihreät vaatii Pisara-rataa, joka on ollut jo vuosia pöydällä. Nykyhallitus ei antanut hankkeelle rahaa.

Lisäksi vihreät kannattaa lentorataa, joka ohjaa kaukoliikenteen lentoaseman kautta Helsinkiin ja nopeuttaa Helsingin ja lentoaseman välistä matkustamisaikaa merkittävästi.

Kaupunkien sisäistä raitiotieliikennettä vihreät vauhdittaisi Tampereella, Turussa ja pääkaupunkiseudulla. Tampereella raitiotieverkostoa jo rakennetaan ja Turussa keskustelu käy kuumana, Liikanen sanoo.

”Turun vihreät on jo aktiivisesti ottanut kantaa raitiotieliikenteen puolesta. Myös me tässä puolueena haluamme osoittaa selvän tukemme Turun raitiohankkeelle”, Liikanen sanoo.

Pääkaupunkiseudulla on tärkeää edistää pikaraitiotieverkkoa.

Jokerikorttina vihreät muistuttaa Tallinnan tunnelista.

”Emme tee tähän vielä konkreettisia esityksiä, mutta haluamme tunnustaa, että mielestämme Tallinna-tunneli olisi aivan mahtava. Se yhdistäisi Suomea aivan eri tavalla Eurooppaan ja muodostaisi kaksoiskaupungin Tallinnan kanssa”, Liikanen sanoo.


Vihreiden laskelmien mukaan raidepaketti vaatisi 12–15 miljardin euron kokonaisinvestoinnin 20 vuoden ajalle. Vuotuinen rahoitustarve raiteisiin olisi 600-700 miljoonaa euroa.

Raidepaketti on palapeli, jossa eri hankkeet kytkeytyvät toisiinsa. Kimurantin aiheesta tekee se, että siitä tulee helposti aluepoliittista kinastelua. Vihreätkään ei laita ratahankkeita tärkeysjärjestykseen, vaan kannattaa kaikkien edistämistä. 

Keskeisimpiä panostuskohteita vihreille ovat siis Helsinki–Turku-väli, Helsinki–Tampere–Oulu-rataosuus sekä Itärata. Nämä taas edellyttävät sekä Pisara-rataa että Lentorataa, jotta Helsingin päärautatieasemalla pystytään hoitamaan lisääntyvä liikenne.

Raideliikenne ja joukkoliikenne laajemminkin kilpailee  tiehankkeiden ja henkilöautoilun kanssa.


Liikanen vaatii selkeää suunnanmuutosta nykyhallituksen henkilöautomyönteiseen politiikkaan.

Sipilän hallitus on antanut autoille erilaisia verohelpotuksia ja päättänyt esimerkiksi antaa nuorille kevytautot käyttöön. Hallitus myös päätti olla rahoittamatta pääkaupunkiseudun Pisara-rataa, jonka suunnittelutyö oli jo pitkällä. 

”Niin kuin eilinen LVM:n työryhmän raportti osoittaa, jatkossa liikenteen kehittämisen panokset ja päähuomio pitää olla siinä, että rakennetaan vähähiilistä liikennejärjestelmää.”

Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän loppuraportin mukaan Suomen on mahdollista poistaa kokonaan kotimaan liikenteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt vuoteen 2045 mennessä. 

Tavoitteeseen pääseminen vaatisi esimerkiksi uusien bensiini- ja dieselhenkilöautojen myynnin lopettamista vuoteen 2035 mennessä. Vuoteen 2045 mennessä matkustaminen raiteilla, busseissa, pyöräillen ja kävellen kaksinkertaistuisi nykyisestä. 

Työryhmä esittää myös tiemaksuja, joita vihreätkin kannattaa. Ruuhkamaksujen kokeilun voisi lain mahdollistaessa aloittaa pääkaupunkiseudulta. Rahoitusta hankkeille tulisi myös lentoverosta.


Ilmastonmuutoksen hillinnässä raitiotieinvestoinnit ovat jopa välttämättömiä, mutta myös kalliita. Siksi vihreätkin tähyää myös yksityisten suuntaan.

Vihreät on avoin erilaisille hankekohtaisille yhtiöille, kunhan julkiset toimijat ovat enemmistöomistajia.

Näiden yhtiöiden rahoitukseen voisivat valtion, kuntien ja maakuntien lisäksi osallistua eri hyödynsaajat kuten asemanseutujen maanomistajat ja kiinteistökehittäjät sekä mahdollisesti myös eläkeyhtiöt.

Raideyhteyksien kehittäminen nostaa maan arvoa erityisesti kasvukaupunkien asemanseuduilla.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto huomauttaa, että investoinneilla on myös aluepoliittinen merkitys.

”Lyhyemmät matkustusajat toisivat plussaa alueiden ja työpaikkojen kehitykselle. Sillä olisi merkittävä positiivinen aluepoliittinen vaikutus”, Haavisto sanoo.

Vihreiden mukaan myös EU-rahoituksen tasoa on mahdollista nostaa nykyisestä.

raideliikenne  ilmastonmuutos  joukkoliikenne  junaliikenne 
Viite