Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Kohta historiaa. Hiilineutraali Helsinki -ohjelma hyväksytään myöhemmin tänä vuonna. Budjetissa siihen on jo varauduttu.Sammeli Heikkinen

Kohta historiaa. Hiilineutraali Helsinki -ohjelma hyväksytään myöhemmin tänä vuonna. Budjetissa siihen on jo varauduttu.

Vihreät tyytyväisiä Helsingin budjettiin: Heti kohti hiilineutraalia kaupunkia

30.10.2018 15.32

Sammeli Heikkinen

Helsinki tarttuu heti ensi vuonna toimiin, joilla kaupunkia ajetaan hiilineutraaliksi noin 15 vuoden sisällä. Tämä kirjaus on vihreille yksi tärkeimpiä pääkaupungin ensi vuoden budjetissa.

Helsingin kaupunginhallitus nuiji budjetin kokoon eilen maanantaina. Budjetti vaatii vielä valtuuston hyväksynnän.

Budjettiin kirjattiin vihreiden aloitteesta, että kaupunki alkaa toteuttaa myöhemmin tänä vuonna hyväksyttävän Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toimenpiteitä heti ensi vuonna.

”Tämä on tärkeää siksi, ettei ohjelman toimeenpano lykkäänny esimerkiksi vuoteen 2020. Tuoreessa IPCC:n raportissakin todetaan, että maailmalla on paljon hyviä suunnitelmia, mutta niiden toimeenpano takkuilee”, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs sanoo.

Budjettiin myös kirjattiin, että ilmastonmuutoksen hillitseminen otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa. Kivekäs myöntää, että kirjaus on abstrakti. Hänen mielestään se on enemmänkin selkänoja, josta saa tukea tietyistä aiheista päätettäessä.

”Se ei toteudu automaattisesti, mutta esimerkiksi kun keskustellaan koulujen kasvisruoasta, tästä kirjauksesta voi muistuttaa.”


Tampereella vihreät tekivät hiljan aloitteen, jonka mukaan kasvisruoan pitäisi olla ykkösvaihtoehto päiväkodeissa ja kouluissa.

Kivekkään mukaan asiaa on pohdittu myös Helsingissä. Tilanne on kuitenkin toinen kuin Tampereella. Helsingissä koululaisille on tarjolla myös kasvisruokavaihtoehto. Tampereella näin taas ei ole kaikissa kouluissa.

Kivekkään mielestä koulujen ja päiväkotien ruokavalinnoissa voitaisiin vaatia nykyistä pienempää hiilijalanjälkeä. Tämä taas johtaisi esimerkiksi lihankäytön vähenemiseen. Aiheesta on tehty aloite ja se on käsittelyssä.

Valtion budjetin yhteydessä on puhuttu sen tarjoamista mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen hillintään. Esimerkiksi ympäristölle haitallisten verotukien leikkaaminen olisi tähän hyvä työkalu.

Kivekkään mukaan kaupungin budjetissa ei ole yhtä selkeitä mahdollisuuksia ilmastotyöhön. Kenties tärkein on kaupungin omien kiinteistöjen remontoiminen energiatehokkaammaksi.

Monet Helsingin parhaista tavoista päästövähennyksiin eivät ole niinkään rahakysymyksiä kuin poliittisen väännön kohteita.

”Esimerkiksi ruuhkamaksut olisivat tehokas päästövähennyskeino. Niissä raha ei ole ongelma, vaan vaikeudet liittyvät poliittiseen päätöksentekoon.”


Vihreät ovat tyytyväisiä
siihen, että maanantain budjettikokouksessa saatiin lisärahaa muun muassa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ja asunnottomuuden vähentämiseen.

”Näissä on kyse paitsi rahasta myös prosessien parantamisesta, että saadaan selväksi mikä asia kuulu kenenkin vastuulle”, Kivekäs sanoo.

Helsinki myös korottaa esimerkiksi lastentarhanopettajien palkkoja. Korotus on 175 euroa kuukaudessa. Alan palkat ovat matalat ja pääkaupungissa pula ammattitaitoisesta työvoimasta.

”Virkoja on ollut vaikea saada täytettyä, mikä on ymmärrettävää, sillä lastentarhanopettajan palkalla on vaikea elää Helsingissä, kun elinkustannukset ovat muuta maata korkeammat.”

Kivekäs pitää palkankorotuksia hyvänä avauksena aktiiviselle palkkapolitiikalle, jolla Helsinki voi houkutella päteviä työntekijöitä myös matalammin palkattuihin ammatteihin.

Maksuttomaan toiseen asteeseen siirtymiseen päätettiin maanantain kokouksessa laittaa ensi vuonna kaksi miljoonaa euroa. Siitä, mitä rahalla tehdään, päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta.

”Mahdollisuuksia ovat esimerkiksi ylioppilaskirjoitusmaksujen maksaminen lukioissa ja lainatyökalujen lisääminen ammattikouluissa”, Kivekäs sanoo.


Espoon Keilaniemen ja Helsingin Itäkeskuksen yhdistävän pikaratikkalinjan, Raide-Jokerin, rakennustöiden aloittamiseen on budjetoitu rahaa ensi vuodelle.

Lopullinen toteutuspäätös tehdään tosin vasta kun rakennustöistä vastaava Raide-Jokeri-allianssi saa suunnitteluvaiheen pakettiin ja hankkeelle lopullisen hintalapun.

Maanantaina vihreät sai varmistettua, että kokeiluna aloitettua pyöräväylien talvikunnossapitoa jatketaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pyöräilyn pääväylät pidetään harjaamalla ja suolaamalla paljaalla asfaltilla koko talven.

”Talvikunnossapito lisää pyöräilyä merkittävästi.”

Myös luonnonsuojelun rahoitus kohenee. Luonnonsuojelualueiden kulkuväylien ja muun muassa jätehuollon kohentamiseen ja uusien luonnonsuojelualueiden perustamiseen myönnetään ensi vuodesta lähtien puoli miljoonaa euroa vuodessa.

Ensimmäiseksi kunnostetaan Vanhankaupunginlahden suojelualuetta. Sen hoito- ja käyttösuunnitelmaa ei ole päästy aiemmin kunnolla toteuttamaan rahojen puutteen vuoksi.
Viite