Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Kuusisataa käteen ja opinnot toteen? Vihreiden nuorten perustuloa saisivat myös opiskelijat.Sammeli Heikkinen

Kuusisataa käteen ja opinnot toteen? Vihreiden nuorten perustuloa saisivat myös opiskelijat.

Vihreät nuoret ehdottavat 600 euron perustuloa myös opiskelijoille – asiantuntija kiittää ja kritisoi

14.11.2018 12.21

Vesa Sisättö

Vihreät nuoret julkisti tänään keskiviikkona oman mallinsa perustulosta. Mallin tavoitteet ovat tuttuja muista perustulomalleista: köyhyyden vähentäminen, byrokratian yksinkertaistaminen, muuttuviin työmarkkinoihin vastaaminen, säästöt ja yksilön osallistaminen.

”Halusimme nostaa perustulon esiin, sillä se on tulevien eduskuntavaalien teemoja”, sanoo vihreiden nuorten perustulotyöryhmän puheenjohtaja Lukas Korpelainen.

”Oma ehdotuksemme perustuksena on vihreän puolueen perustulokäsitys, jota kehittelemme eteenpäin.”

Erityisesti vihreiden nuorten mallissa painotetaan asumistuen uudelleenjärjestämistä ja opiskelijoiden asemaa.

Perustulolle on perinteisesti kolme vastaväitettä: Se on kallis, se saa ihmiset jäämään pois töistä ja muutos on liian suuri.

”Vihreiden nuorten malli on hyvä erityisesti siinä, että se pyrkii ratkaisemaan kolmatta kohtaa. Mallissa annetaan selvät askelmerkit sille, kuinka perustulomalliin voidaan siirtyä”, sanoo Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo.


Vihreiden nuorten malli poikkeaa sekä muiden puolueiden perustulomalleista että tämän vuoden lopussa päättyvästä Sipilän hallituksen perustulokokeilun mallista.

Asumistuki korvattaisiin nuorten mallissa perustuloon kuuluvalla asumislisällä. Asumislisää voisi nykyisen yleisen asumistuen tavoin saada omistusasuntoon, mutta nykyistä vähemmän. Mallin asumislisässä nimittäin huomioitaisiin asuntotulo eli se, että omistuasumisen kulut ovat monesti vuokra-asumista pienemmät.

Asumislisä olisi henkilökohtainen. Puolison tai kämppiksen tulot eivät jatkossa vaikuttaisi henkilökohtaiseen tukeen. Asumislisä myös kannustaisi löytämään halvempia asumisratkaisuja.

Hiilamon mielestä malli on varsin perinteinen, tulonsiirtojen lisäämiseen perustuva. Siinä ei ole mietitty dynaamisia elinkaarimalleja, joissa sosiaaliturvan tarvetta tarkasteltaisiin pidemmällä aikavälillä.

”Näkyy että mallia on tehty opiskelijavoimin. Kaikkia kohtia ei ole mietitty loppuun asti. Tekijöillä ei myöskään ole ollut resursseja tehdä esimerkiksi simulaatioita mallin kustannuksista”, Hiilamo sanoo.


Vihreiden nuorten malli vastaa Hiilamon mukaan huonosti kahteen muuhun perustulon vastaväitteeseen. Malli tulisi kalliiksi, sillä vihreiden nuorten mallissa perustulo olisi työmarkkinatuen suuruinen eli keskimäärin noin 600 euroa kuussa nettona.

”Realistisempaa olisi käyttää kokoluokkana toimeentulotuen perusosaa”, Hiilamo sanoo. Sen suuruus on yksin asuvalle 491,21 euroa kuukaudessa.

Vihreiden nuorten malli olisi antelias opiskelijoille. Perustulo olisi yli kaksinkertainen opintorahaan verrattuna. Opintotukeen kuuluvaa edistymisen seurantaa ei enää olisi.

”Meidän mielestämme perustulon tulee kuulua kaikille. Tällä hetkellä opiskelijat ovat ainoa ihmisryhmä, joiden edellytetään ottamaan lainaa elämiseen. Se ei ole oikeudenmukaista”, Lukas Korpelainen perustelee.

Vihreiden nuorten malli on keskittynyt perustuloon, joten siinä ei ole mietitty sitä, miten malli sopisi yhteen yliopiston valmistumisaikatavoitteiden ja suoritettujen tutkintojen määrää korostavaa rahoitusmalliin.

”Mallimme ottaa huomioon elinikäisen oppimisen periaatteen. Eri elämänvaiheissa voi olla tarvetta palata koulun penkille. Perustulon ansiosta tulot putoaisivat vähemmän töistä opiskelijaksi siirryttäessä”, Korpelainen arvioi.


Heikki Hiilamo kritisoi mallia nimenomaan opiskelijoiden osalta.

”Vihreiden nuorten mallia voi sanoa elitistiseksi. Se antaa erityisesti korkeakouluopiskelijoille, jotka eivät ehkä ole se ryhmä yhteiskunnassa, joka olisi erityisen tuen tarpeessa. Ehdotuksen on kuitenkin tehnyt opiskelijajärjestö, joten sitä voi pitää osana edunvalvontaa.”

Hiilamon mukaan dynaaminen elinkaarimalli tarkoittaisi opiskelijoiden osalta sitä, että opintojen rahoittaminen pääosin lainalla ei ole ongelma. Mallia voidaan täydentää järjestelmällä, jossa lainoja annettaisiin anteeksi esimerkiksi työttömyyden sattuessa.

Hiilamon mukaan suomalaiset ovat sen verran vaurastuneita, että tulonsiirtojen merkitys ei enää tunnu arjessa.

”Tulonsiirtoja pitäisi kohdistaa ryhmille, joiden tukemisen kaikki hyväksyvät. Käytännössä tämä tarkoittaisi heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, joiden elämässä tulonsiirrot tuntuisivat eniten”, Hiilamo kuvaa.

Myös Hiilamo katsoo kohti seuraavia vaaleja ja uutta hallitusta.

”Vaikka vihreiden nuorten ehdotuksessa on puutteita, se vie perustulokeskustelua eteenpäin. Toivottavasti puolueet esittävät omia perustulomallejaan ennen vaaleja. Isommilla toimijoilla on mahdollisuuksia testata mallejaan esimerkiksi simulaatiolaskelmilla”, Hiilamo sanoo.

Vihreän liiton perustulomalli julkistetaan tiettävästi keväällä.

perustulo  vihreät nuoret 
Viite