Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Iiro Törmä

Heidi Hautala, Ska Keller ja Ville Niinistö
Kohti vihreää Eurooppaa. Euroopan vihreiden kärkiehdokas Ska Keller esitteli Helsingissä lauantaina vihreiden vaaliohjelmaa yhdessä Suomen vihreiden komissaariehdokkaiden, Heidi Hautalan ja Ville Niinistön kanssa.Iiro Törmä

Kohti vihreää Eurooppaa. Euroopan vihreiden kärkiehdokas Ska Keller esitteli Helsingissä lauantaina vihreiden vaaliohjelmaa yhdessä Suomen vihreiden komissaariehdokkaiden, Heidi Hautalan ja Ville Niinistön kanssa.

Vihreiden eurovaaliohjelma ajaa vahvaa ja avointa Eurooppaa - ja yöjunaa Berliiniin

4.5.2019 11.00

Sammeli Heikkinen

Eurooppa takaisin jaloilleen, julistaa vihreät tänään lauantaina julkaistussa eurovaaliohjelmassa.

Ohjelmallaan vihreät asettuu vahvan eurooppalaisen yhteistyön puolelle ja siten luontaisesti rajojen vahvistamista kannattavan laitaoikeiston vastapuoleksi.

Euroopan vihreiden manifesti ilmaisee asian suoraan:

”Euroopan tulevaisuus on vaarassa. Nyt on muutoksen aika.”

Suomen vihreiden vaaliohjelma nojaa Euroopan vihreiden julistukseen ja tietenkin myös puolueen omaan ohjelmatyöhön.


Ilmasto on vihreän
eurovaalikampanjan ytimessä. Tehdäänhän Suomeakin koskevasta ilmastopolitiikasta tärkein osa Euroopan unionissa.

”Yhteiskuntiemme toiminta – koko tapamme tuottaa, kuluttaa ja elää – on sovitettava maapallon kantokyvyn rajoihin”, vihreiden ohjelmassa vaaditaan.

Vihreiden mukaan EU:n on luovuttava fossiilisista polttoaineista pääosin ensi vuosikymmenellä ja maakaasusta ja liikennepolttoaineista 2030-luvulla. EU:n on myös asetettava määräaika hiilineutrauliudelle.

Väistyvä komissio on esittänyt, että EU tavoittelisi hiilineutrauliutta vuonna 2050. Mediatietojen mukaan Saksa vastusti tavoitetta ainakin maaliskuun huippukokouksessa.

Vihreät haluaa myös suojella EU:n metsiä ja vaatii, että metsien käytön todelliset ilmastovaikutukset huomioidaan ilmastotoimia arvioitaessa.

Vihreät haluaa käyttöön muoviveron ja Itämeren pelastamisesta EU:n kärkihankkeen.

Euroopan sisäistä lentoliikennettä pitää korvata raideliikenteellä. Suomi pitää saada raiteilla kiinni Keski-Eurooppaan – yöjunalla Berliiniin, ohjelma tiivistää.

Vihreät haluaa, että 18 vuotta täyttävät nuoret saavat ilmaisen interraillipun. Lippuja on jaettu onnekkaimmille nuorille parina viime vuonna nuorille ilmaiseksi. Tänä kesänä jaossa on 20 000 ilmaislippua koko Euroopassa.


Vihreät ehdottaa, että EU luo eurooppalaisen minimitoimeentulon, joka on sidottu kunkin jäsenmaan mediaanituloon. Myös EU:n laajuisen perustulon valmistelu pitää aloittaa.

Jäsenmaiden välisen verokilpailun estäisi EU:n yhteinen yhteisöveron – eli yrityksiltä kannettavan veron – minimitaso ja keinottelua taas hillitsisi rahoitusmarkkinavero.

Sukupuolten välistä tasa-arvoa vihreät lisäisi muun muassa unionin tason pelisäännöillä vanhempainvapaasta, sukupuolikiintiöillä pörssiyrityksissä ja esimerkiksi Euroopan komissiossa sekä samaa sukupuolta olevien parien ja sateenkaariperheiden oikeuksien turvaamisella EU-tasolla.


Vihreät haluaa, että unioni pitää kiinni perusarvoistaan: laillisuudesta, demokratiasta, kansalaisvapauksista ja ihmisoikeuksista.

Siksi jäsenmaille pitäisi asettaa EU-rahoituksen ehdoksi se, että ne toimivat demokraattisesti ja oikeusvaltio- ja ihmisoikeusperiaatteiden mukaan.

Vihreiden mielestä vaaleilla valitun Euroopan parlamentin valtaa pitäisi myös lisätä nykyisestä esimerkiksi antamalla parlamentille enemmän valtaa aloitteiden tekoon ja budjetinlaadintaan.

Vihreät myös haluaa, että Eurooppaan olisi nykyistä paremmat lailliset tiet unionin ulkopuolelta niin työtä tekemään kuin turvapaikkaa hakemaan. Vastuu saapuvista turvapaikanhakijoista pitäisi jakaa reilusti jäsenmaiden kesken.

Vihreät lopettaisi aseidenviennin ihmisoikeuksia rikkoviin maihin ja säätäisi EU:n laajuisen yritysvastuulain, joka velvoittaisi eurooppalaiset yritykset kunnioittamaan ihmisoikeuksia.

eurovaalit  eu  Vihreät 
Viite