Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vihreiden tärkeimpiin toimiin ehdolla olevat hyväksyvät ydinvoiman – lisärakentaminen ei saa kannatusta

31.5.2019 12.42

Sammeli Heikkinen

Vihreiden tärkeimpiin luottamustoimiin pyrkivistä suurin osa ei vastusta ydinvoimaa, mutta ei innostu ydinvoiman lisärakentamisesta Suomessa.

Vihreiden kesäkuun puoluekokous valitsee puheenjohtajan, puoluesihteerin, varapuheenjohtajat sekä puoluevaltuuskunnan puheenjohtajiston.

Tehtäviin on ehdolla yhteensä 25 vihreää, jotka ovat vastanneet Vihreän Langan Puoluekokouskoneeseen, jossa esitetään 20 väittämää ehdokkaille.

Yksi väittämistä kuuluu: ”Vihreiden pitää suhtautua ydinvoimaan myönteisesti, koska se on yksi tapa vähentää päästöjä.”


Vastaajista vajaa puolet ei osaa määritellä kantaansa tai ei halua ottaa kantaa.

”Nykyisten Suomen ydinvoimaloiden mahdolliset jatkoluvat tulisi sallia. Ydinenergian uusiin sovelluksiin, kuten pienydinvoimaloihin tulee suhtautua avoimin mielin, mutta päästöjä pitää vähentää nyt niillä keinoilla, joita meillä on”, kommentoi vihreiden varapuheenjohtajaksi pyrkivä Tampereen kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio.

Melkein kaikki loput vastaajat ovat väitteen kanssa joko jossain määrin samaa tai eri mieltä.

Melkein kaikkien vastaajien näkemykset ovat kuitenkin lähellä toisiaan: moni hyväksyy nykyisten voimaloiden käytön, mutta uusien rakentaminen ei saa kannatusta. Perusteluna mainitaan usein vireillä olevien hankkeiden tahmea eteneminen.


Jokseenkin samaa mieltä ydinvoimaväitteen kanssa on muun muassa puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajaksi pyrkivä turkulainen kaupunginvaltuutettu Riina Lumme. Lumme on vastaajajoukon ydinvoimamyönteisimpiä:

”Suhtaudumme poliittisen ohjelman mukaan ydinvoimaan varovaisen myönteisesti, kunnes kestävämmät energiavaihtoehdot tulevat realistisemmiksi. Pidän itsekin ydinvoimaa hyvänä välivaiheen ratkaisuna. Energiapolitiikkaa tulee tarkastella kokonaisuutena ja pitkällä aikavälillä.”


Vahvimmin ydinvoiman käyttöä vastustavat puoluesihteeriksi pyrkivä Oulun vihreiden puheenjohtaja Marjo Tapaninen sekä puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajuutta tavoittelevat Armon vihreiden varapuheenjohtaja Jukka Väisänen ja Helsingin vihreiden naisten hallitukseen kuuluva Kirsi Helin.

”Ydinjäteongelmaa ei ole ratkaistu. Uraanin louhintaan liittyy vakavia ympäristöongelmia. Hanhikiven voimala on osa geopolitiikkaa. Maailmalla tapahtuneet ydinvoimalaonnettomuudet ovat jääneet yhteiskunnan maksettavaksi ja riski kohdistuu ensisijaisesti väestöön”, Marjo Tapaninen perustelee.

Jutun otsikkoa muokattu maanantaina klo 14.10.

puoluekokous 2019  Vihreät  ydinvoima 
Viite