Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Mikael Ahlfors

Tasapainossa? Keskusvaalilauta-kunnan sihteerit Jouni Majuri ja Heidi Koivula ottivat vastaan Espoon vihreiden ehdokaspaperit. Listalla on 53 naista ja 47 miestä. Mikael Ahlfors

Tasapainossa? Keskusvaalilauta-kunnan sihteerit Jouni Majuri ja Heidi Koivula ottivat vastaan Espoon vihreiden ehdokaspaperit. Listalla on 53 naista ja 47 miestä.

Äijävalta kukkii kunnanvaltuustoissa

18.9.2008 14.29

Vihreä Lanka

Kunnanvaltuustojen sukupuolijakauma on Suomessa vääristynyt. Vaikka naiset ovat jo vuodesta 1984 äänestäneet kanssaveljiään enemmän, valtuustosalit pursuavat edelleen pukumiehiä.

On siis naisten omaa syytä, että heidän asemansa kunnanvaltuustoissa on surkea.

Politiikan tutkijan Sami Borgin mukaan naisvaltuutettujen vähäistä määrää selittää tosin ennen kaikkea vaalien ehdokasasettelu. Naisten osuus ehdokkaista on yhä selvästi alle puolet.

”Naisten kampanjointiresurssit pitäisi saada kuntoon. Miehillä on enemmän yhteyksiä rahaan”, Borg arvioi.

Syksyn kuntavaaleissa ehdokkaiden sukupuolijakauma on hiukan tasapainottunut. Vihreät kasvattivat naisehdokkaidensa määrää edellisvaaleista lähes neljällä prosenttiyksiköllä.

Vihreiden puoluesihteeri Panu Laturi on tyytyväinen naisten 56 prosentin ylivoimaan.

”On hyvä, että jollain puolueella sukupuolijakauma menee näin päin. Se vähän tasaa muiden puolueiden naisongelmaa.”

Laturin mukaan vihreät ovat saaneet paljon naisehdokkaita, koska tasa-arvo on ollut puolueelle aina tärkeää.

Kokoomuksessa naisehdokkaiden osuutta saatiin nostettua vain 0,6 prosenttiyksikköä viime vaaleista. Naisten osuus jäi 41 prosenttiin, vaikka tavoitteena oli 50 prosenttia.

Kokoomuksen puoluesihteeri Taru Tujunen on määrään pettynyt. Hän kertoo puolueen tehneen naisille jopa oman kunnallisvaalikampanjan. Se ei kuitenkaan tehonnut.

”Olemme tehneet naisehdokkaiden eteen enemmän töitä kuin koskaan. Silti tulosta ei saavutettu. Kyllä tässä on tutkijoilla työsarkaa”, Tujunen harmittelee.

Alustavien tietojen mukaan kristillisdemokraattien ehdokkaista naisia on 46 prosenttia ja sdp:n ehdokkaista 39,4 prosenttia. Keskusta arvioi naisehdokkaiden osuuden pysyvän samana kuin edellisissä vaaleissa, eli alle 40 prosentissa.

Vuoden 2004 kunnallisvaaleissa naiset saivat vain 36,4 prosenttia kaikista valtuustopaikoista. Miten naisten määrää valtuustoissa voitaisiin lisätä?

Sami Borgin mukaan naisten pitäisi äänestää useammin oman sukupuolensa edustajaa. Tutkimusten mukaan sukupuoli ei käytännössä ratkaise ehdokkaan valintaa.

”Yleinen luotettavuus, asiantuntevuus, yhteistyökykyisyys ja tunnettuus ovat sukupuolta tärkeämpiä ominaisuuksia”, Borg luettelee.

Tasa-arvo- ja sukupuolipolitiikan tutkijan Anne Hollin mielestä miehiä suosivan ehdokasasettelun lisäksi naisia syrjii miesten tapa äänestää.

”Miehet äänestävät miehiä, kun taas naiset äänestävät molempia sukupuolia melko tasaisesti. Tämän vuoksi äänet kasautuvat miehille.”

Anu-Elina Lehti, Laura J. Rantanen

kunnallisvaalit 
Viite