Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Animalia

Nautaa laitumella.
Parempi tulevaisuus? EU-komissio haluaa parantaa teuraseläinten käsittelyä. Animalia

Parempi tulevaisuus? EU-komissio haluaa parantaa teuraseläinten käsittelyä.

EU-komissio: Teuraseläinten olot liian huonot

22.9.2008 14.51

Vihreä Lanka

EU-komissio pitää teuraseläinten oloja nykyisellään huonoina. Tainnutusta koskevat säännöt ovat jo 15 vuotta vanhat, eivätkä ne enää vastaa teknologian kehitystä tai nykyisiä eläinsuojelupyrkimyksiä.

Viime perjantaina esitellyllä lakiehdotuksella halutaan parantaa eläinten kohtelua teurastuksen yhteydessä.

Ehdotuksen mukaan teurastamot tulee suunnitella eläinten hyvinvointi huomioiden. Lisäksi teurastamoissa on oltava eläinten hyvinvoinnista vastaava henkilö, ja työntekijöillä on olla riittävä koulutus tainnutusvälineiden käyttöön.

Nykyisiä tainnutusmenetelmiä ei olla kieltämässä, mutta ehdotuksessa suhtaudutaan varauksella hiilidioksidin käyttöön ja veden avulla tehtävään sähkötainnutukseen. Niille ei kuitenkaan komission mukaan ole kaupallisesti soveltuvia vaihtoehtoja.

Uudet standardit koskisivat myös EU:n ulkopuolisia teurastamoja, joista tuodaan lihaa EU-alueelle.

eläinoikeudet 
Viite