Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

TÄHTIEN KERTOMAA. Kuntavaalien ympäristöohjelmat saivat kansalaisjärjestöjen arvioiden perusteella tähtiluokituksen. Vihreät voittivat, kokoomus jäi jumboksi.

TÄHTIEN KERTOMAA. Kuntavaalien ympäristöohjelmat saivat kansalaisjärjestöjen arvioiden perusteella tähtiluokituksen. Vihreät voittivat, kokoomus jäi jumboksi.

Kansalaisjärjestöt pettyivät puolueiden ympäristölupauksiin

25.9.2008 14.42

Laura J. Rantanen

Puolueiden kunnallisvaaliohjelmat Helsingissä eivät vakuuta ympäristöjärjestöjä.

Vihreä Lanka pyysi Greenpeacen energiakampanjavastaavaa Kaisa Kososta ja Suomen luonnonsuojeluliiton SLL:n luonnonsuojelupäällikköä Ilpo Kurosta arvioimaan Helsingin kuuden suurimman puolueen kunnallisvaaliohjelmien ympäristö- ja energialinjauksia.

Kävi ilmi, että tavoitteita ei puolueilta puutu, mutta konkreettisia aloitteita sitäkin enemmän.

Helsingin kokoomus kertoo vaaliohjelmassaan edustavansa uutta luovaa ajattelua, mutta Ilpo Kurosen mielestä se ei näy ohjelman ympäristöosuudessa.

”Samat vanhat latteudet toistetaan: energiatehokkuus, sähköautot, jätteen hyötykäyttö. Ohjelmasta ei löydy yhtään konkreettista asiaa”, Kuronen sanoo.

Kaisa Kosonen odotti enemmän kokoomuksen energiatehokkuustavoitteilta ja -toimilta, jotka jäävät ohjelmassa maininnan tasolle.

”Pelkkä ’huomion kiinnittäminen’ ei vakuuta. Tämä on melkoinen pettymys ottaen huomioon, miten hyviä avauksia ministeri Jan Vapaavuori on tehnyt”, Kosonen sanoo.

Kosonen epäilee, kuinka tosissaan puolue on pyrkimyksessään laajentaa Helsingin kävelykeskustaa.

”Kokoomuksen mielestä yksityisautoilun on oltava luontevaa keskustassa. Käytännössä tämä on pois kevyen ja joukkoliikenteen sujuvuudesta. Kuulostaakin siltä, että kaupunkia on kokoomuksen mielestä suunniteltava yksityisautoilun ehdoilla.”

Demarien liikennelinjaukset ovat Kososen mielestä puolueista rohkeimpia. Sdp:n vaaliohjelman mukaan henkilöautoliikennettä on vähennettävä keskustassa rajusti ja pysäytettävä sen kasvu koko Helsingissä parantamalla joukkoliikennettä.

Demarit myös kannattavat ruuhkamaksuja ja tilapäisiä liikennerajoituksia, joilla suitsitaan pienhiukkaspäästöjä.

Kuronen kuitenkin näkee demarien ohjelmassa järjenvastaisia yksityiskohtia, kuten vesivoimaosuuksien hankkiminen Helsingin Energialle.

”Suomessa on rajallinen määrä vesivoimaa, joten demarit ajavat tässä Vuotosta ja Kollajaa.”

Demarien ohjelmaan on myös ympätty asioita, jotka eivät Kurosen mielestä kuulu Helsingin kunnallispolitiikkaan, esimerkiksi maatalouden ympäristötuet.

Vihreiden vaaliohjelmaa Ilpo Kuronen kiittää selkeydestä ja siitä, että se ainoana puuttuu kulutukseen. Vihreät on myös ainoa puolue, joka esittää kaupungille konkreettista päästövähennystavoitetta: hiilidioksidipäästöt on puolitettava vuoteen 2030 mennessä.

Kaisa Kososen mukaan vihreät ovat tiedostaneet kaupungin tärkeän roolin ilmastonmuutoksen torjumisessa.

”Kaupunki voi muun muassa kannustaa ja velvoittaa kaupunkilaisia ja yrityksiä energiansäästöön.”

Vihreät pitää jätteiden määrän vähentämistä ja kierrätyksen parantamista ensisijaisena, jätteenpoltto on vasta viimeinen vaihtoehto.

Kososen mielestä vihreiden ohjelma ei nosta yksityisautoilun rajoittamista tarpeeksi selvästi tavoitteeksi.

”Vihreiltä odottaisi myös ydinvoimakannanottoa – onhan Helsingin Energialla merkittävä omistusosuus Olkiluodon ydinvoimaloissa.”

Vasemmistoliitto on Kososen mielestä tarttunut ilmastohaasteeseen rohkeasti. Puolue vaatii fossiilisista polttoaineista luopumista ja ydinvoiman sijaan uusiutuvia energialähteitä.

”Olisi suonut, että ilmaston kannalta hyviä visioita olisi konkretisoitu vielä aikatauluiksi ja luvuiksi, mikä tekisi niistä uskottavampia.”

Kosonen moittii myös sitä, että vasemmistoliitolta puuttuvat visiot pääkaupunkiseudun alueellisesta kehittämisestä.

Myös Rkp:n ympäristölinjaukset voisivat Kososen mukaan olla nykyistä konkreettisempia.

”Rkp haluaa nähdä keskustassa vähemmän autoja, mutta ei mainitse ruuhkamaksuja. Herää kysymys, onko tavoite linjassa toimien kanssa.”

Helsingin keskustapuolue on unohtanut energiatehokkuuden ohjelmastaan täysin. Kososen mukaan myös käsitys kunnan roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä jää kapeaksi.

”Miinusta on myös biopolttoaineiden suosiminen, etenkin kun se

YTV:n osalta tarkoittaa sademetsäpolttoainetta.”

Kaikkiaan Kuronen toivoo ohjelmiin enemmän konkreettisia hallinnollisia aloitteita, joista esimerkkinä hän mainitsee kaupungin metsien hoidon.

”Metsien hoidosta vastaa yleisten töiden lautakunta, taho, jonka tehtävä ei ole luontoarvojen suojelu. Kenenkään ohjelmassa ei ehdoteta metsävastuun siirtämistä ympäristölautakunnalle. Nyt Helsingin metsien hoito on lähellä talousmetsän käyttöä.”

Ylipäätään ympäristö ei saa hänestä riittävää huomiota vaaliohjelmissa.

“Ympäristöasiat ovat edelleen valtaosalle puolueista mitätön juttu, jonka voi vain huiskaista sinne.”

luonnonsuojelu  kansalaisjärjestöt 


Viite