Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lehtikuva Oy/Valtioneuvoston kanslia

Elinkeinoministeri Pekkarinen.
Kaivoslaki uusiksi! Työryhmä luovutti tänään elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle esityksen uudeesta kaivoslaista. Lehtikuva Oy/Valtioneuvoston kanslia

Kaivoslaki uusiksi! Työryhmä luovutti tänään elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle esityksen uudeesta kaivoslaista.

Kunnille lisää valtaa alueidensa kaivoshankkeisiin

8.10.2008 14.59

Jukka Vahti

Kunnat ovat saamassa nykyistä enemmän sananvaltaa alueillaan oleviin uraanikaivoshankkeisiin.

Pitkään vireillä ollut kaivoslain uudistaminen nytkähti keskiviikkona eteenpäin, kun lain uudistusta valmistellut työryhmä luovutti esityksensä elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle (kesk). Nykyinen kaivoslaki tuli voimaan 1966.

Kaivoslakiin kohdistuu keskenään ristiriitaisia odotuksia. Ympäristöväki haluaa suitsia kaivosyritysten mellastusta suomalaisissa metsissä, mutta monelle työttömyydestä kärsivälle kunnalle kaivosten mahdollisesti tuomat työpaikat voivat mennä ympäristönsuojelun edelle.

Ympäristösihteeri Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliitosta suhtautuu luottavaisesti kuntien kykyyn arvioida ympäristönsuojelua.

"Uudessa esityksessä huomioidaan paremmin se, että maankäytön suunnittelun monopoli on kunnalla. Itseäni on kaivoshankkeissa aiemmin risonut, että ne tulevat kuin komeetta ulkoavaruudesta ja sotkevat koko kunnan alueiden käytön", Veistola sanoo.

Kaivoslain uudistamista valmisteleva työryhmä esittää, että myös ydinenergialakiin tehtäisiin muutos, jonka mukaan uraanikaivokseen tarvittaisiin sijaintikunnan suostumus. Kunnan suostumuksen jälkeen lopullisen harkinnan uraaninkeruuluvasta tekisi valtioneuvosto.

Uraanin hinnan nousu on houkutellut Suomeen viime vuosina lukuisia ulkomaisia yrityksiä uraania etsimään.

Ministeri Pekkarisen mukaan uraanin etsintää ja kaivamista ei ydinvoimaa käyttävässä maassa voida periaatteellisista syistä kokonaan kieltää. Päin vastoin, Pekkarinen toivoo kaivostoiminnasta piristysruisketta syrjäseutujen työttömyyteen.

"Kaivostoiminnalla on erittäin suuri aluetaloudellinen merkitys erityisesti sille osalle Suomea, jossa uusia työpaikkoja tarvitaan kipeimmin", Pekkarinen sanoo.

kaivosteollisuus 
Viite