Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Suonäkymä.

Suoluonto voi odotettua huonommin eteläisessä Suomessa

6.6.2008 11.40

Hanna Eriksson

Lähes kaikki Suomen soiden luontotyypit ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä Etelä-Suomessa. Noin puolet suoluontotyypeistä on Suomessa uhattuna. Suurin syy soiden uhanalaistumiseen ovat metsänojitukset. Myös hakkuut, maanmuokkaukset, turpeenotto ja tieverkostot ovat heikentäneet suoluontoa.

Suoluontotyyppien heikko tila selviää Suomen ympäristökeskuksen vetämästä luontotyyppien uhanalaistumista selvittäneestä tutkimushankkeesta. Tutkimuksessa selvitettiin, miten Suomen luonto on muuttunut viime vuosikymmenien aikana.

Vajaasta neljästäsadasta Suomen luontotyypistä uhanalaisiksi arvioitiin puolet. Vakavimmin uhattuja ovat perinnebiotoopit eli kedot, niityt ja hakamaat. Yleisin syy Suomen luontotyyppien uhanalaistumiseen on metsien uudistaminen ja hoito, joka vaikuttaa luontotyyppien tilaan etenkin metsissä, soilla ja pienvesissä.

Luonnonsuojeluliitto vaatii hallitukselta uhanalaisten luontotyyppien suojelua lailla ja muutoksia muun muassa luonnonsuojelulakiin sekä vesi- ja metsälakiin.

luonnonsuojelu  luonto 
Viite