Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Saamelaiset Suomessa

19.12.2008 13.41

Anu-Elina Lehti

  • Saamelaiset ovat Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa. Kansaa pidetään alkuperäiskansana, kun se polveutuu väestöstä, joka maan valloituksen tai asuttamisen tai nykyisten valtionrajojen muodostumisen aikaan on asunut maassa – tai sillä maantieteellisellä alueella, johon maa kuuluu.
  • Saamelaisten asema kirjattiin Suomen perustuslakiin vuonna 1995. Saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan ja siihen kuuluvia perinteisiä elinkeinoja, kuten poronhoitoa.
  • Suomessa on noin 9 000 saamelaista. Heistä yli 60 prosenttia asuu jo kotiseutunsa ulkopuolella, mikä asettaa saamenkieliselle opetukselle, palveluille ja tiedonvälitykselle uudenlaisia vaatimuksia. Suuri osa muualla Suomessa asuvista saamelaisista asuu pääkaupunkiseudulla.
  • Kaikkiaan saamelaisia arvioidaan olevan yli 75 000. Eniten saamelaisia on Norjassa.
  • Saamelaisilla on ollut vuodesta 1996 lähtien kotiseudullaan kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto. Saamelaisten itsehallintoon kuuluvia tehtäviä hoitaa saamelaisten vaaleilla valitsema parlamentti, saamelaiskäräjät.


Lisää aiheesta:Viite