Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Turun vesiskandaali uhkaa puhdasta vettä

18.1.2008 0.00

Hannes Heikkilä

Vesiskandaalin jäljet näkyvät vielä pitkään Nokialla. Myös Suomen Turussa muhii suuri vesiskandaali. Kukaan ei ole sairastunut, mutta veronmaksajien rahaa on mennyt Kankkulan kaivoon useita miljoonia euroja.

Turun vesilaitoksen silloinen johtaja Timo Kulmala esitti kirjeellä marraskuussa 1999 tekopohjavesilaitoksen perustamista Alastaron Virttaankankaalle, jonne tuotaisiin Kokemäenjoen saastepitoista vettä isolla putkella Huittisista. Ajatuksena oli käyttää Virttaankankaan maaperää vedenpuhdistuslaitoksena!

Mutta ei ajateltu, että maaperä saastuu jokivedestä pahasti ja saastuttaa aidon ja puhtaan pohjaveden ikiajoiksi. Kokemäenjoen pohjassa on myös runsaasti elohopeaa 1939–1992 toimineesta isosta Äetsän kloorialkalitehtaasta.


Vesihanke läpäisi
Turun päätöksenteon 27 päivässä, ja saastevaikutuksista tietämätön kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen yksimielisesti joulukuussa 1999.

Vesilaitoksen projektiyhtiö ja kaupungin tytäryhtiö Turun seudun vesi TSV alkoi valmistella hanketta. Kokemäenjoen vedenlaatu selvisi 2000 teetetyissä vesianalyyseissa. Niistä voi laskea, kuinka paljon saastetta joutuu vuodessa maahan 38 miljardin vesilitran maahanlaskuvauhdilla. Seuraa vakava maaperän ja pohjaveden saastuminen.

Tästä huolimatta TSV jatkoi jukuripäisesti hanketta kaikin keinoin. Kaupungilta kului hankkeeseen arviolta 9–12 miljoonaa euroa – kaikki turhaan, koska korkein hallinto-oikeus voi lähiaikoina kieltää tekopohjaveden tekemisen noin saasteista vettä maahan laskemalla. Jos näin käy, kaikki jää Turun veronmaksajien tappioksi.


Ympäristövastuudirektiivin artiklassa 5 todetaan, että jos ympäristövahinkoa ei ole tapahtunut, mutta sen välitön uhka on olemassa, toiminnanharjoittajan on viipymättä toteutettava tarpeelliset ehkäisevät toimenpiteet. Tämä tarkoittaa uudenaikaisen vedenpuhdistamon rakentamista Huittisiin ja juomavesiputken rakentamista suoraan Turkuun.

Tällä hetkellä satatuhatta asukasta saa aitoa pohjavettä alueelta, mutta puhdas vesi on uhattuna Turun kelvottoman tekopohjavesihankkeen takia.

Turkulaisten on vaadittava vastuullisten välitöntä erottamista ja heiltä henkilökohtaisia vahingonkorvauksia.
Viite