Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Virkamies: Rasistisen rikollisuuden yleistyminen huolestuttaa

27.10.2011 13.06

Lasse Leipola

Poliisiammattikorkeakoulun tuoreen selvityksen mukaan kaikkien viharikosten määrä on kääntynyt laskuun.

”Hyvää on se, että viharikosten kokonaismäärä näyttää nyt kääntyvän laskuun. Huolestuttavaa sen sijaan on, että rasististen rikosten määrä pitkällä aikavälillä tarkasteltuna on kasvanut”, kommentoi sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen asiasta annetussa tiedotteessa.

Ilmoituksia viharikoksista kirjattiin viime vuonna 860 ja näistä 741:een liittyi rasistisia piirteitä. Kaikkien viharikosten määrä laski viime vuonna noin 15 prosenttia. Yleisin rikosnimike on edelleen pahoinpitely.

Rasismikoodi merkittiin 312 ilmoitukseen, mikä oli useammin kuin vuosina 2008 tai 2009. Sitä aiempia vuosia koskevat luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska kirjaamisperusteluja on muutettu. Rasismikoodia käytetään, kun ”asianomistaja on joutunut rikoksen uhriksi sen vuoksi, että hän ihonväriltään, rodultaan tai etniseltä alkuperältään poikkeaa rikoksen tekijästä”.

Viharikoksiksi määritellään ”henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehdyt rikokset, joiden motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan”.
Viite