Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Arvoimperialismista arvorelativismiin

1.2.2008 0.00

Anu Taskinen

Jaakko Häkkinen (VL 25.1.) kirjoittaa länsimaisesta arvoimperialismista Muhammed-pilakuvakuohunnan yhteydessä.

Häkkisen viesti on, että eräänlaisen hienotunteisuussäännön tulisi ohjata sananvapautta. Sääntö rajaisi sananvapauden kynnykseen, jolloin herkin osapuoli loukkaantuu.

Tällaista vedessä häilyvää viivaa haikaileva argumentaatio ajautuu karille viimeistään silloin, kun Häkkinen ryhtyy puimaan sananvapauskiistaa ja arvokonflikteja.

Häkkinen rinnastaa provosoivasti kirurgin suorittaman nielurisaleikkauksen ja naisten sukuelinten silpomisen, mikä osoittaa joko huonoa makua tai tiedon puutetta.

Jos nielurisaleikkaukset tehdään epähygieenisissä oloissa sopimattomin välinein, kouluttamattoman henkilön toimesta ilman lääketieteellistä perustetta ja yhteisön painostuksesta, voidaan nielurisaleikkaus nimetä silpomiseksi samassa mielessä kuin naisten ympärileikkaukset ovat.


Toisin kuin Häkkinen
väittää, on olemassa absoluuttisesti tuomittavia asioita, joista ihmiskunta on tehnyt yhteisen päätöksen. YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan ketään ei saa kohdella julmasti, epäinhimillisesti ja alentavasti. Julistuksen nojalla pahoinpitely ja kidutus, näin ollen myös naisten sukuelinten silpomiset, ovat absoluuttisesti tuomittavia YK:n jäsenmaissa eli käytännössä jokaisessa maailman valtiossa.

Jos fyysistä koskemattomuutta loukkaava käytös sallitaan kulttuurierojen nimissä, miksi emme hyväksy vaikkapa amerikkalaissotilaiden suorittamia kidutuksia Irakissa amerikkalaiseen kulttuuriin kuuluvina ilmiöinä?


Naisten ympärileikkausta ei voi ohittaa kulttuurisidonnaisena rituaalina siksi, että toimenpiteelle ei ole mitään lääketieteellistä perustetta ja ilman uskonnollista taustaansa se täyttäisi pahoinpitelyn tunnusmerkit.

Klitoriksen ja/tai ulkoisten häpyhuulten silpominen aiheuttaa onnistuessaankin jatkuvaa haittaa ja kipua, pahimmillaan tulehdusten takia jopa kuoleman. Toimenpiteen suoritustapa, suorittaja ja olot ovat usein täysin alkeelliset, ja ympärileikattavalla on harvoin sananvaltaa siihen, suostuuko hän toimenpiteeseen.

Kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä arvokonfliktit ovat väistämättömiä, mutta on arvorelativismia ja siten hedelmätöntä väittää, ettei mitään arvoja voi asettaa hierarkkiseen järjestykseen. Juuri tällaiseen yleispätevyyteen tähtäävään arvottamiseen YK:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden toiminta perustuu.

Mikäli Muhammed-pilakuvakiistaa tarkastelee ihmisoikeusjulistuksen valossa, sananvapausartikla sallii pilakuvien julkaisun, mutta toisaalta sama artikla sallii kuvista loukkaantumisen. Molemmat osapuolet ovat oikeassa, eikä Häkkisen kirjoitus tarjonnut mitään uutta osapuolten tulehtuneiden välien eheyttämiseen.
Viite