Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Suomen ensimmäinen hiilidioksidin talteenottojärjestelmä Meri-Poriin

1.2.2008 0.00

Hanna Eriksson

Fortum ja Teollisuuden voima TVO aikovat aloittaa ensimmäisenä Suomessa Meri-Porin hiilivoimalassa hiilidioksidin talteenoton 2015. Yhtiöt selvittävät tänä vuonna, miten voimalaan voidaan rakentaa talteenottojärjestelmä. Ensi vuoden alussa valitaan voimalaan sovellettava teknologia. Jos talteenotto osoittautuu kannattamattomaksi, suunnitelma voidaan vielä hylätä.

Projektipäällikkö Mikko Iso-Tryykäri Fortumista arvioi, että Meri-Porin hiilisähkön tuotantokustannukset nousevat noin puolella talteenoton takia.

Fortum ja TVO haluavat, että EU hyväksyy Meri-Porin yhdeksi kahdestatoista pilottivoimalasta, joissa kehitetään talteenotosta taloudellisesti kannattavaa. Yhtiöt haluavat olla mukana kehittämässä teknologiaa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi Kiinan ja Intian suurissa hiilivoimaloissa.

Yhtiöt selvittävät myös talteenotetun hiilidioksidin varastointimahdollisuuksia. Nesteytetty hiilidioksidi olisi tarkoitus laivata muualle Eurooppaan. Loppusijoituspaikka voisi olla esimerkiksi maanalainen järvi tai tyhjäksi pumpattu öljykenttä.

EU:n komissio teki viime viikolla direktiiviehdotuksen, joka sallii talteenotetun hiilidioksidin loppusijoituksen.
Viite