Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Natalia Baer

Matti Ahde raitiovaunussa.
Kriitikko ratikassa. Matti Ahteen mukaan hallituksen liikennepolitiikkaan ja autoveropäätöksiin ei voi ilmastopolitiikan näkökulmasta olla tyytyväinen. Natalia Baer

Kriitikko ratikassa. Matti Ahteen mukaan hallituksen liikennepolitiikkaan ja autoveropäätöksiin ei voi ilmastopolitiikan näkökulmasta olla tyytyväinen.

Sdp sai viherkohtauksen

1.2.2008 0.00

Jukka Vahti

Ruuhkamaksut Helsinkiin! Riippumaton ilmastopaneeli valvomaan hallituksen ympäristöpolitiikkaa! Joukkoliikenteestä ykkösvaihtoehto!

Muun muassa nämä tavoitteet löytyvät valmisteilla olevasta Sdp:n ilmasto- ja ympäristöohjelman luonnoksesta, joka on tarkoitus hyväksyä demarien puoluekokouksessa kesäkuun alussa.

Suomen ensimmäisenä ympäristöministerinä 1983–1987 työskennellyt demarikansanedustaja Matti Ahde vakuuttaa, että huoli ympäristöstä on puolueessa aidosti vahvistumassa.

”Tarve voimistaa ympäristöpolitiikkaa kasvaa Suomessa ja maailmalla. Olemme selvästi lisäämässä panoksia tälle sektorille”, Ahde sanoo.

Helsingissä demareiden päätökset vastustaa keskustatunnelia ja kannattaa ruuhkamaksuja on nähty taktikointina ennen syksyn kunnallisvaaleja. Kevään eduskuntavaaleissa Sdp:n

21,3 prosentin kannatus Helsingin vaalipiirissä oli heikoin 20 vuoteen. Imagotutkija Erkki Karvonen Tampereen yliopistosta pitääkin demarien vihertymistä merkkinä nuorten kaupunkilaisten tavoittelusta.

”Sdp yrittää uusiutua ja luoda nahkaansa. Erityisesti nuoret ovat olleet puolueelta hukassa, ja heidän tavoittamisessaan on demareilla tekemistä”, Karvonen arvioi.


Demareiden ympäristötietoisuus ilmeni eri tavalla joulun alla eduskunnassa käydyssä keskustelussa, jossa vasemmisto-oppositio esitti hallituksen päästökauppalakiesityksen hylkäämistä. Myös eduskunnan valiokunnissa demariedustajien äänenpainot ovat olleet vähemmän ympäristöystävällisiä kuin puolueen julkisista kannanotoista voisi päätellä.

Sdp:n ympäristötyöryhmän toisen puheenjohtajan Antti Vuolanteen mukaan työväenaate ei ole jäämässä ympäristönsuojelun jalkoihin. Hän uskoo, että puolueen perinteinen kannattajakunta ei kavahda ympäristökysymyksiä korostavaa linjaa.

Vuolanteen mukaan työväenaatteen ajatus tasa-arvosta toteutuu demareiden ympäristöpolitiikassa nimenomaan sukupolvien välisenä tasa-arvona.

”Ympäristönsuojelu on työväenaatetta alusta loppuun, mutta modernilla tavalla. Suhtautuminen markkinatalouteen on ollut viimeisen sadan vuoden aikana ykköskysymyksemme ympäri Eurooppaa. Tässäkin on kysymys siitä, että laitamme järjestelmälle tiettyjä rajaehtoja, jotka suojelevat sekä ihmisiä että luontoa”, Vuolanne sanoo.


Matti Ahde viittasi marraskuun puoluevaltuustossa vihreiden Erkki Pulliaisen ja Eero Paloheimon aiemmin esittämään näkemykseen, jonka mukaan vihreät ovat irrottautuneet alkuperäisistä lähtökohdistaan. Ahteen mielestä Sdp:n pitäisi täyttää vihreiden jättämä aukko ympäristöpuolueena. Nyt Ahde ei ota suoraan kantaa vihreiden aikaansaannoksiin, mutta hän arvostelee hallituksen toimintaa kokonaisuudessaan.

”Jos katsoo nykyisen hallituksen toimia, ja jos puhutaan infrastruktuuriin ja liikenteeseen panostamisesta, eihän siihen voi olla tyytyväinen. Autoveropäätöksetkin tulivat lopulta ulos vesitettyinä, jos asiaa katsoo ilmastopolitiikan näkökulmasta.”

Ahde ei myöskään näe ristiriitaa Sdp:n punaisen perinteen ja vihreyden välillä.

”Minusta nämä kaksi väriä voi yhdistää. Jos puhutaan eurooppalaisesta vihreästä liikkeestä, monella puolueella on selvästi punertava olemus. Suomessa tilanne on mustempi. Suomessa vihreä liike on pettymyksekseni sijoittunut enemmän keskiviivan oikealle puolelle, vaikka puolueessa onkin paljon eri tavoin ajattelevia ihmisiä”, Ahde sanoo.
Viite