Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Myös historiankirjoitus voi olla luovaa

10.11.2006 5.50

Mikko Metsämäki

Minna Ruckenstein peräänkuulutti Vihreässä Langassa (43/2006) ansiokkaasti kotimaista kertovaa tietokirjallisuutta. Juttu nosti esiin ennen kaikkea reportaasikirjallisuuden, joka paneutuu tutkivan journalismin keinoin ja ”luovasti” ajankohtaisiin aiheisiin.

Toive kertovasta tietokirjallisuudesta on kannatettava, mutta toivetta voi laajentaa myös historiankirjoitukseen. Maailmalla tarinallisuuteen on panostanut esimerkiksi ruotsalaishistorioitsija Peter Englund, joka on kirjoittanut eri vuosisadoilla käydyistä sodista tavallisten ihmisten näkökulmasta. Parhaimmillaan mikrotason historiallinen näkökulma antaa eväitä myös nykypäivän ilmiöiden ymmärtämiselle. Esimerkiksi Englundin maailmansotia ja 1900-luvun alun kansanmurhia käsittelevä esseekokoelma Kirjeitä nollapisteestä on jatkuvasti valitettavan ajankohtainen. Kirja auttaa ymmärtämään miten yksilöt pystyvät käsittämättömän julmiin tekoihin.

Oma kirjamme Aktivistit – Suomalaisten kansalaisliikkeiden tarina pyrkii Englundin viitoittamalla tiellä avaamaan suomalaisten kansalaisliikkeiden historiaa 16 aktivistin elämäntarinan kautta. Taustoittaessaan aktivismin historiaa kirja antaa toivottavasti eväitä myös tämän päivän kansalaisvaikuttamisesta käytävään keskusteluun.

 
Viite