Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lääkärit ilman veroja

10.11.2006 5.51

Maija Kajan

Lääkäriliiton selvityksen mukaan suurten yksityisten lääkärikeskusten lääkäreistä lähes kolmasosa toimii oman holdingyhtiön tai muun ”verosuunnittelua” varten tehdyn järjestelyn kautta.

Uskon tämän olevan vasta alkua. Arvelen, että jo puolen vuoden kuluttua oman holdingyhtiön tai vastaavan järjestelyn kautta toimivia lääkäreitä on paljon yli puolet suurten lääkärikeskusten lääkäreistä. Kuluneen kesän ja syksyn aikana jotkut suuret lääkärikeskukset ovat järjestelmällisesti – ja lähes vastaanottotoiminnan edellytyksenä – houkutelleet lääkäreitään perustamaan lääkäripalveluita tuottavien yritysten sisälle oman holdingyhtiön. Tällaiset yritykset tarjoavat ”uudenlaisen mallin tulojen ohjaukseen ja ansiotason optimointiin”.

Käytännössä osan tuloistaan lääkärit ottavat verotta osinkotuloina, osasta he maksavat pääomaveroa ja merkittävän pienestä osasta tavallista palkkatuloveroa. Tämän lisäksi osassa järjestelmiä lääkärille hoidetaan laina, jolla hän esimerkiksi ostaa lääkärikeskuksen osakkeen/-t tai jolla hän elää sillä aikaa, kun oman holdingyhtiön matemaattinen arvo karttuu. Lainan korot vähennetään verotuksessa. Näin yhteisesti kansalaisilta kerätyillä verotuloilla tuetaan lääkärin verosuunnittelua.


Uskon, että nämä koko ajan yleistyvät järjestelmät rapauttavat terveydenhoidon järjestelmäämme katastrofaalisesti. Pääongelmia on nähdäkseni kaksi. Toinen on julkisen puolen työnteon houkuttavuuden romahtaminen.

Tämä johtuu siitä, että yksityislääkäreiden tulotaso nousee selvästi verotuksen vähentämisen kautta. Julkiselta puolelta lääkäreitä siirtyy yksityiselle puolelle. Jotta saataisiin lääkäreitä pysymään julkisella puolella, joudutaan heidän palkkojaan nostamaan. Tämä lisää painetta yleiselle julkisen terveydenhuollon palkankorotukselle, joka kustannetaan verovaroin. Toinen ongelma on verokertymän vähentyminen. Kunnat joutuvat entistä suurempaan ahdinkoon velvoitteidensa kuten terveydenhuollon, vanhusten hoidon, sosiaalitoimen ja koulutuksen täyttämisessä.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunnan malli on mielestäni oivallinen. Olen erittäin huolissani tämän hienon järjestelmämme romahtamismahdollisuudesta – itse asiassa todennäköisyydestä. Minua ei lohduta se, että lääkärit eivät suinkaan ole ainoita, jotka tätä laillista, mutta mielestäni eettisesti arveluttavaa verosuunnittelua tekevät. Päivä päivältä kansamme jakaantuu selvemmin hyvin ja huonosti toimeentuleviin. Rahavirrat tuntuvat juoksevan huonosti toimeentulevilta, joilla ei ole verosuunnittelun mahdollisuuksia, hyvin toimeentuleville päin.
Viite