Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Suomen suurin haaste tulevaisuudessa?

9.11.2007 13.32

Jussi Karmala

”Suurin haaste liittyy sivistykseen. Millaista osaamista ja sivistystä Suomi tarvitsee, että se pärjää tulevaisuudessa? Suomessa on aina pärjätty koulutuksella, ja siitä pitää huolehtia jatkossakin. Pitää miettiä, millaista osaamista tarvitaan, kun siirrytään ubiikkiyhteiskuntaan, jossa tietotekniikka on läsnä kaikkialla.”

Marja Tiura, kokoomus

”Ilmastonmuutos. Yksikään maa ei voi laistaa velvollisuuttaan etsiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Vastuuta ei voi ulkoistaa kansainvälisille sopimuksille. Kaikki muut haasteet, kuten kansalaisyhteiskunnan ja demokratian vahvistaminen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, taloudellinen tasa-arvoisuus ja ikääntyminen ovat toisarvoisia, jos maapallo ei kestä ihmisen rasituksia.”

Tarja Filatov, sdp

”Suurin haaste on kaikkien kansalaisten sisällyttäminen yhteiskuntaan ja yhteiskuntakehitykseen. Syrjäytyminen on vakava asia ja se koskee koko yhteiskuntaa. Suomella menee hyvin ja kehitys on vahva, mutta tästä huolimatta meillä on työvoimapulaa, ja toisaalta monet ihmiset syrjäytyvät. Tuloerojen kasvusta johtuvia ongelmia ei ratkaista korottamalla tukia tai lisiä.”

Mats Nylund, rkp

”Kansakunnan ikärakenteen muutos on suurin haaste tulevaisuudessa. Sen asian alle mahtuu aika paljon pienemmällä kirjoitettuja otsikoita.”

Juha Mieto, keskusta

”Suurin tulevaisuuden haaste on kyetä pitämään suomalainen yhteiskunta yhtenäisenä ja tasa-arvoisena murroksessa. Tietotekniikan kehitys vaikuttaa koulutukseen, tulonjakoon ja Suomen kansainväliseen asemaan globaalissa taloudessa. Muutosta voi ymmärtää muutoksena, joka aiheutui maatalousyhteiskunnan vaihtumisesta teollisuusyhteiskunnaksi.”

Päivi Lipponen, sdp

”Globalisaatio, energiakysymykset ja ilmastonmuutos. Globalisaatio siltä kannalta, miten voimme säilyttää ja lisätä työpaikkoja Suomessa. Energiassa on tärkeää omavaraisuus, vähäpäästöisten energialähteiden käyttöönotto, energian säästö ja tehokas käyttö sekä uusien energiamarkkinoiden hyödyntäminen. Ilmastonmuutos siltä kannalta, miten voimme osaltamme hillitä ilmastonmuutosta.”

Harri Jaskari, kokoomus

Vastaajat ovat tulevaisuusvaliokunnan jäseniä. Marja Tiura on valiokunnan puheenjohtaja.


Lisää aiheesta:Viite