Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Luonnonvarapaneeli kulkee IPCC:n jalanjäljissä

14.2.2008 23.00

Hanna Eriksson

Bioenergia, vesivarat, taloudellisen kasvun ja luonnonvarojen käytön irtikytkentä ja metallien riittävyys. Nämä asiat Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi listaa kuumiksi aiheiksi kansainvälisessä luonnonvarakeskustelussa.

Kauppi nimettiin syksyllä jäseneksi vastaperustettuun 20-henkiseen kansainväliseen luonnonvarapaneeliin, International Panel for Sustainable Resource Managementiin. Paneeli on YK:n ympäristöohjelman alainen ja kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n kaltainen tutkijaryhmä. Sen tarkoituksena on koota ja analysoida tutkimustietoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Mukana on muun muassa elinkaariarvioinnin ja materiaalitehokkuuden sekä metsä- ja vesivarojen käytön asiantuntijoita.

Kaupin mukaan esimerkiksi bioenergian tuottamisesta on tehty paljon tutkimusta, mutta tieto on hajallaan.

”Vaikutusketjut ovat hyvin pitkiä eikä elinkaarisista vaikutuksista ole yhteistä käsitystä. Liikenteen biopolttoaineiden käytön lisääntyminen Euroopassa voi aiheuttaa sademetsien häviämistä kehitysmaissa”, Kauppi toteaa.

”Oleellista on kehittää menetelmiä, joilla kestävyyttä arvioidaan. Silloin voimme kehittää uusia ratkaisuja ja vertailla tilannetta eri puolilla maailmaa.”

Kauppi on monien muiden kanssa yhtä mieltä siitä, että luonnonvarojen kestävä käyttö on seuraava maailmaa ravisuttava kysymys.

”Luonnonvarojen käyttö ja ilmastonmuutos ovat lisäksi kytkeytyneet toisiinsa. Mitä enemmän käytämme luonnonvaroja, sitä enemmän muutamme ilmastoa.”

Paneelin työ on vasta alkanut, joten Kauppi ei halua vielä arvioida, onko meillä tulevaisuudessa myös luonnonvarojen käyttöä koskeva kansainvälisen ilmastosopimuksen kaltainen maita velvoittava sopimus.

Kaupin mielestä Suomi voisi toimia tiennäyttäjänä esimerkiksi metallien tehokkaassa kierrättämisessä ja näin vähentää neitseellisten luonnonvarojen kulutusta.

”Suomalaisten ekologinen jalanjälki on maailman suurimpia, joten Suomella on myös moraalinen vastuu parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta ja vähentää luonnonvarojen käyttöä.”

raaka-aineet  luonnonvarat 


Lisää aiheesta:Viite