Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Mikael Ahlfors

Ostajien asialla. Suomen kuluttajaliiton pääsihteerin Sinikka Turusen mukaan kuluttaja-asiat monimutkaistuvat koko ajan. Mikael Ahlfors

Ostajien asialla. Suomen kuluttajaliiton pääsihteerin Sinikka Turusen mukaan kuluttaja-asiat monimutkaistuvat koko ajan.

Mainosten ekolupaukset kuriin

11.4.2008 0.00

Vihreä Lanka

Kuluttajille halutaan antaa nykyistä enemmän ja tarkempaa tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Työ- ja elinkeinoministeriössä luonnosvaiheessa olevassa kuluttajapoliittisessa ohjelmassa halutaan saada esimerkiksi vihreillä lupauksilla ratsastavat mainokset erityisvalvontaan.

”Kuluttajansuoja vaatii, ettei vain puhuta esimerkiksi vähäpäästöisistä autoista, vaan että kuluttaja tosiaan saa tiedon siitä, kuinka suuret auton päästöt ovat”, työministeri Tarja Cronberg sanoo.

Hänen mukaansa valmisteilla oleva ohjelma tuo kestävän kehityksen tavoitteet kuluttajapolitiikkaan.

”Kuluttajapolitiikassa on aina korostettu kuluttajan hyvinvointia. Tässä ohjelmassa korostuu myös ilmastonmuutoksen torjunta, joka on tietysti pitkällä tähtäimellä kuluttajan etu. Kuluttaja voi tehdä paljon omilla valinnoillaan”, Cronberg kertoo.

Esimerkkinä tiedon tarpeesta Cronberg mainitsee tiedonsaannin hankaluuden kotien vaihtoehtoisista lämmitysjärjestelmistä. Mallia voisi ottaa vaikka Ruotsista, missä energianeuvojat kiertävät talosta taloon kertomassa lämmitysratkaisuista.


Kuluttajaliiton pääsihteeri Sinikka Turunen on huolissaan kuluttajajärjestöjen rahoituksesta. Liiton vaatimuksesta ohjelmaan lisättiin kohta, jonka mukaan järjestöille turvataan vähintään nykyisen suuruinen rahoitus.

Turusen mukaan kuluttajaliiton rahoitus pysyi 1992–2006 samalla tasolla, vaikka yleinen hintataso nousi samassa ajassa 25 prosenttia. Järjestön vajaasta 20 työntekijästä oli 2006 jäljellä enää viisi.

Kahtena edellisvuonna eduskunta on korjannut hallituksen budjettia myöntämällä kuluttajajärjestöille 150 000 euroa lisärahaa.

”Kuluttaja-asiat monimutkaistuvat koko ajan ja EU:n komissiokin kannustaa valtiota yhteistyöhön kuluttajajärjestöjen kanssa. Puheiden ja tekojen välillä on ollut ristiriita”, Turunen sanoo.

Eurooppalaisessa vertailussa suomalaiset kuluttajajärjestöt ovat pieniä ja vähälukuisia. Julkinen sektori on hoitanut kuluttaja-asioita 1970-luvun lopulla luodun kuluttajansuojalainsäädännön kautta. Nyt kuntarakenneuudistuksen myötä kunnissa luovutaan omista kuluttajaneuvojista, ja valtio ottaa tehtävät hoitaakseen.

Kuluttajaliittoa kehitys arveluttaa, sillä he eivät ole vielä nähneet suunnitelmia siitä, miten valtio ottaa kuluttaja-asiat kontolleen vuoden 2009 alusta.

Cronberg toteaa, että aiemmasta poiketen hallitus haluaa tuoda kuluttajaneuvonnan lähelle ihmistä.

”Kuluttajaneuvonta siirretään maistraatteihin. Kuluttajajärjestöjen asemaa vahvistetaan ja niiden rahoitus turvataan. Kuluttajapolitiikan kritiikki on usein lähtenyt siitä, että se suosii hyvätuloisia, jotka osaavat muutenkin hankkia ja käyttää tietoa. Nyt pitää katsoa, miten pystytään tukemaan niitä, jotka ovat heikoimmassa asemassa markkinoilla”, Cronberg sanoo.


Kuluttajat – konsumenterna ry:n toiminnanjohtaja Kaisa Pannimaa-Pätsi harmittelee sitä, että kuluttajaviranomaiset keskittyvät niin paljon markkinoiden toimivuuteen.

”Heikompien kuluttajien, kuten lasten, tai tietoyhteiskunnan ulkopuolelle pudonneiden puolustaminen jää järjestöille.”

Cronbergin mukaan uudessa ohjelmassa korostetaan viranomaisten vastuuta esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvan markkinoinnin valvonnasta. Hänen mukaansa kuluttajalla pitäisi myös olla nykyistä paremmat mahdollisuudet osallistua muun muassa tuotekehittelyyn.

Jussi Karmala, Jukka Vahti


Lisää aiheesta:Viite