Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Yritykset pelastavat Lahden vesijärveä

11.4.2008 0.00

Laura J. Rantanen

Lahden alueen kunta- ja yritysjohtajat ovat yhteistuumin päättäneet pelastaa huonossa kunnossa olevan Lahden Vesijärven. Sitä varten perustetun Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön tavoite on kolminkertaistaa järven kunnostukseen ja suojeluun käytetyt varat, mikä tarkoittaa noin miljoonaa euroa vuosittain.

Säätiön tavoitteena on, että kolmasosa varoista tulee alueen yrityksiltä ja kaksi kolmasosaa kunnilta. Säätiön perustajajäseniä ovat Lahden, Hollolan ja Asikkalan kunnat sekä yksityissektorilta Etelä-Suomen Sanomat, Kemppi Oy ja Lahden teollisuusseura, jonka jäsenyritykset muodostavat alueen lähes koko talouselämän.


Lahden Vesijärvi kärsii pahasta happikadosta, sinileväkannasta ja veden sameudesta. Huoli järvestä yhdistää paikallisia toimijoita, mutta myös Euroopan unionilla on vaatimuksensa.

”Vesijärvi ei tule saavuttamaan vesipuitedirektiivin mukaista tilaa ilman erityisiä toimenpiteitä. Kuntien on osoitettava, että ne ovat tehneet voitavansa”, sanoo säätiön väliaikainen asiamies Pekka Koivisto.

Edellinen pelastusoperaatio tehtiin 1980-luvulla, mutta järven vointi alkoi taas heiketä 1990-luvun lopussa. Säätiön rahoituksella on tarkoitus tutkia, mitä järven ekosysteemissä tapahtuu.


Suomessa julkisen ja yksityisen rahoituksen yhdistyminen on vielä harvinaista paikallisissa ympäristöhankkeissa.

”Tähän päivään mennessä ei ole tullut eteen vastaavaa rahoitusmallia paikallisella tasolla. Aloite säätiön perustamisesta tuli yksityiseltä puolelta”, Koivisto sanoo.

Rahoitusmallin taustalla väijyy kuntien huono taloustilanne. Koiviston mielestä ympäristönsuojeluun tarvitaan lisää yksityistä rahaa.

”Jos yksityisten tahojen halu huolehtia ympäristöstä ei kasva, ympäristö on koko ajan suuremmissa vaikeuksissa. Yhdenkään kunnan rahat eivät yksin riitä suojelemaan ja hoitamaan ympäristöä tarpeeksi laadukkaasti.”

Yritysten into lahjoittaa ympäristökohteisiin ei ole ainakaan vielä lähtenyt lentoon. Sponsorointibarometri 2007:n mukaan tutkimukseen vastanneista yrityksistä 18 prosenttia oli sponsoroinut ympäristökohteita edellisenä vuonna, kun 2005 osuus oli 15 prosenttia.

Tutkimusvuonna yritykset aikoivat vähentää ympäristölahjoituksiaan.
Viite