Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Politiikkaohjelmat

22.12.2006 5.55

Laura Kosonen

Mikko Alkio

Pääministerin talouspoliittinen neuvonantaja, keskusta


Bioenergiaohjelma. ”Keskustan piirissä on väläytelty, voisiko bioenergia olla teema, jossa tarvitaan monen eri ministeriön asiantuntemusta.”

Yrittäjyysohjelma. ”Vanhasen hallituksen yrittäjyysohjelmasta on erityisen hyvät kokemukset. Sitä kannattaisi luultavasti jatkaa.”

Työllisyysohjelma. ”Myös tälle voisi olla jatkoa erityisesti niin, että mukaan otetaan perusturvan uudistus ja kannustinloukut.”


Juha Eskelinen

Ohjelmajohtaja, SDP


Ilmastonmuutosohjelma. ”Tätä ei voi sivuuttaa. Se koskettaa elämänalueita energiantuotannosta kulutustottumuksiin.

Työllisyysohjelma. ”Olennaista on työllisyys- ja koulutuspolitiikan yhdistäminen. Yksi pullonkaula on ammatillisen koulutuksen tulevaisuus ja toinen on iäkkäämpien työntekijöiden kouluttautuminen.”

Innovaatio-ohjelma. ”Peruskysymys on, miten suomalainen yhteiskunta säilyttää uusintamiskykynsä. Tähän liittyvät niin vanhustenhoito kuin sosiaaliset innovaatiot.”

Elämänlaadun ohjelma. ”Pitäisi pystyä arvioimaan myös sitä, miten ihmiset kokeva henkisen hyvinvointinsa. Esim. koulujärjestelmämme on tuloksiltaan hyvä, mutta viihtyvyys koulussa Euroopan häntäpäätä.”


Martti Korhonen

Puheenjohtaja, vasemmistoliitto


Köhyysohjelma. ”Kokonaisuutena köyhyysongelmaa ei ole edes yritetty ottaa hallintaan. Meillä on äärettömän isoja ongelmia vanhustenhoidossa, yksinhuoltajien, pitkäaikaistyöttömien ja opiskelijoiden asioissa. Ohjelma konkretisoituisi pienituloisten etuisuuksien kasvattamiseen.”


Rosa Meriläinen

Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, vihreät


Työelämäohjelma. ”Kivijalkana on naisten työmarkkina-asema ja pätkätyöläisten tilanne. Molempiin voitaisiin asettaa selkeät mittarit.”

Ekotehokkuusohjelma. ”Tämä olisi hyvä poikkihallinnollinen teema. Esimerkiksi energiansäästö on ollut hukattujen mahdollisuuksien alue.”

Terveyden edistämisen ohjelma. ”Elinympäristö pitää rakentaa sellaiseksi, että terveellinen elämäntapa, johon kuuluvat liikunta ja kulttuuri, on mahdollinen. Esimerkiksi kevyen liikenteen väylien rakentaminen olisi helposti mitattava, konkreettinen tavoite.”

Lapsiköyhyys, globaali politiikka, sivistyspolitiikka. ”Myös näitä on esitetty politiikkaohjelmien teemoiksi.”


Jyrki Katainen

Puheenjohtaja, kokoomus


Yrittäjyysohjelma. ”Yrittäjyysohjelmaa olisi hyvä jatkaa työllisyyden kannalta. Huomioon täytyy ottaa sekä pienyrittäjät että kasvuyrittäjät.

Tietoyhteiskuntaohjelma. ”Nämä asiat täytyy huomioida dynaamisemmin, erityisesti palvelujen kehittämisen osalta. Tavoitteena on nostaa Suomi takaisin tietoyhteiskunnan huipulle.


Haastatteluissa esitellyt puolueiden politiikkaohjelmat eivät ole puolueiden virallisia kantoja, sillä niitä ei ole vielä lyöty lukkoon.


Lisää aiheesta:Viite