Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vihreät jäivät yksin

19.1.2007 5.58

Laura Kosonen

Ajaako kiihtyvä ydinvoimakeskustelu vihreät vaalivoittoon vai sivuraiteelle?

Vihreistä on tullut muutaman viime viikon aikana Suomen ainoa ydinvoimaa yksimielisesti vastustava puolue. Ilmastonmuutos on yksi vihreiden keskeisistä teemoista eduskuntavaaleissa. Nyt se on kaikkien muidenkin puolueiden huulilla – ydinvoiman muodossa. Jäävätkö vihreät sivuun keskusteluilmapiirissä, jossa ilmastonmuutos ja kuudes ydinvoimala nähdään toistensa vaihtoehtoina?

”Riski on suuri, mutta siihen voimme itse vaikuttaa”, sanoo vihreiden kansanedustaja Tuija Brax.

”Itse asiassa tilanne on nyt selvempi kuin koskaan. Kaikki muut puolueet ovat tosiasiassa ydinvoiman takana, vaikka vaalipiireissä olisikin kvasivihreitä ehdokkaita”, Brax toteaa.

Julkisessa keskustelussa ydinvoimalla on nyt kova noste ay-liikettä ja pääministeri Matti Vanhasta myöten. Kuudetta ydinvoimalaa pidetään jo miltei itsestäänselvyytenä. TV 2:n Pressiklubin päätoimittajagallupin mukaan kahdeksantoista kahdestakymmenestä Suomen suurimpien lehtien päätoimittajista on sitä mieltä, että seuraavan hallituksen pitäisi esittää kuudetta ydinvoimalaa.

Braxin mielestä noste on pelottava ilmiö. ”On tyypillistä Suomelle, että joskus yksi totuus saa yllättävän laajan hegemonian, oli se sitten Neuvostoliittoon päin kumartaminen tai näin voimakas sitoutuminen energiamuotoon, jota ei missään muualla maailmassa pidetä uskottavana ratkaisuna. On pelottavaa, että yhden totuuden taakse asettuvat näin kritiikittömästi eliitin keskeiset jäsenet.”

Suomi on ainoa EU-maa, jossa parhaillaan rakennetaan lisäydinvoimaa. Ranskassa rakentamista harkitaan, mutta Saksa on sitoutunut asteittain luopumaan ydinvoimasta. Ruotsissa on päätetty olla rakentamatta lisää voimaloita.

Vihreät aikovat julkaista ennen vaaleja tarkat laskelmat siitä, kuinka energiakysymys voidaan ratkaista ilman ydinvoimaa.


Ydinvoima on joka tapauksessa vihreille vahva ideologinen kysymys. Vuosien varrella puolueen sisällä on väännetty peistä siitä, suhtautuako ydinvoimaan jyrkän idealistisesti vai pragmaattisen realistisesti. Eduskuntaryhmässä asiasta tuntuu vallitsevan yksimielisyys.

”Toivottavasti vihreä kenttä ymmärtää, että kasvihuoneilmiön kannalta ei ole hyötyä siitä, jos vihreät ajavat itsensä nurkkaan ilmoittamalla, ettemme ole kiinnostuneita mistään muusta kuin sellaisesta hallitustyöskentelystä, jolla torjutaan ydinvoiman lisärakentaminen”, Brax muotoilee.

Braxin mielestä vihreiden pitäisi ”enemmän kuin koskaan” osallistua hallitusneuvotteluihin, vaikka hallitusohjelmaan sisältyisi optio ydinvoiman lisärakentamiseen. Samoilla linjoilla on myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Heidi Hautala.

”Vihreät ovat kautta aikojen vastustaneet ydinvoimaa. Hyvin suuri osa vihreistä on kuitenkin sitä mieltä, että vaikka pidämme kantamme, sen ei pidä merkitä sitä, että vihreät on ikuisiksi ajoiksi suljettu pois hallitusyhteistyöstä”, Hautala linjaa.

Braxin mukaan vihreät lupaavat äänestäjille pyrkivänsä vaikuttamaan siihen, ettei lisäydinvoimaa tule. ”Tai jos tulee, niin haluamme tehdä töitä sen eteen, että rinnalle tulee myös oikeita tulevaisuuden ratkaisuja.”


Mielipidemittausten mukaan noin viidennes vihreiden äänestäjistä kannattaa ydinvoimaa. Luku on huomattavasti pienempi kuin muilla puolueilla. Puolueen aktiivijäsenistä vain kourallinen on lisärakentamisen kannalla.

”Pieni osa jäsenistä ehkä hyväksyy ydinvoiman välikauden ratkaisuna, mutta nämä ihmiset ovat puolueessa hiljaa, sillä ei-kanta on hyvin vahva”, sanoo puoluesihteeri Ari Heikkinen.

Heidi Hautala näkee ydinvoimakeskustelussa myös myönteisiä puolia. Hän uskoo, että ydinvoiman vastaisesta liikkeestä on tulossa ilmastonmuutoksen vastainen liike. ”Tähän asiaan on viimein herätty laajalla rintamalla. Meidän pitää vain pystyä murtamaan käsitys siitä, että ydinvoima olisi viisastenkivi. Tämä on loistava tilaisuus tuoda esiin älykkäitä ja toimivia vaihtoehtoisia energianmuotoja.”

Ydinvoima on vihreille ideologinen kysymys

  • 1995 Vihreät nousevat hallitukseen. Neuvotteluissa sovitaan, ettei ydinvoima-asiaan palata hallituskauden aikana.
  • 1999 Vihreät jatkavat hallituksessa. Neuvotteluissa ydinvoima on esillä. Vihreät ilmoittavat vastustavansa viidettä ydinvoimalaa, mikäli teollisuus jättää siitä hakemuksen, mutta muuten todetaan, että hallitus ottaa asiaan kantaa normaalisti.
  • 2002 Vihreät lähtevät keväällä hallituksesta, kun eduskunta on tehnyt päätöksen lisäydinvoimasta. ”Ydinvoimapäätöksessä haisevat 1960- ja 70-lukujen viemärit”, Satu Hassi toteaa puoluekokouksessa.
  • 2006 Puoluekokouksessa vihreät kiristivät kantaansa ydinvoimaan. ”Olemassa olevasta ydinvoimasta on luovuttava asteittain”, kuuluu linjaus periaateohjelmassa.
  • 2006 Puolueen puheenjohtaja Tarja Cronberg ilmoittaa, ettei ydinvoima ole vihreille kynnyskysymys hallitusneuvotteluissa. Silti Cronberg vaatii ydinvoimalle neljän vuoden moratoriota ensi hallituskaudeksi.
Viite