Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Freefotouk / Creative Commons

Savupiiput.
savuna ilmaan. EU:n puheenjohtajamaan Tšekin ympäristötavoitteet eivät ole ympäristöjärjestöjen mukaan kovin korkealla. Freefotouk / Creative Commons

savuna ilmaan. EU:n puheenjohtajamaan Tšekin ympäristötavoitteet eivät ole ympäristöjärjestöjen mukaan kovin korkealla.

Vastahankainen Tšekki luotsaa EU:n ympäristöpolitiikkaa

26.1.2009 8.25

Taina Tervonen

”Economy, energy, Europe”. Ympäristöjärjestöjen mukaan Tšekin EU:n puheenjohtajakauden motosta puuttuu neljäs E, ”environment”, eli ympäristö, vaikka vihreät istuvat maan hallituksessa.

”Tšekki pitää ympäristöasioita taloudellisena taakkana, ei mahdollisuutena innovaatioihin ja kestävään kasvuun”, sanoo vihreän ryhmän puheenjohtaja Monica Frassoni.

Vihreän ympäristöministerin Martin Bursikin kevään työlista ei kuitenkaan ammota tyhjyyttään. Hänelle tärkein asia on Kööpenhaminan ilmastokokouksen valmistelu.

Komissio julkaisee ensi keskiviikkona tiedonannon EU:n neuvottelustrategiasta ja siitä, miten EU voisi rahoittaa kehitysmaiden päästövähennyksiä.

Neuvottelukannasta päättää jäsenmaiden päämiehistä koostuva huippukokous maaliskuussa.

Tšekin ympäristöasialistalla on myös sovun rakentaminen maaperänsuojelua koskevasta direktiivistä, jonka neuvottelut kaatuivat joulukuussa 2007. Direktiivi olisi velvoittanut jäsenmaat julkistamaan listan saastuneista maaperistä ja eroosion uhkaamista alueista sekä tekemään toimintasuunnitelman maaperän puhdistamisesta.

Kuusi jäsenmaata, Suomi mukaan lukien, katsoi, että komission esitys loukkaa kansallista itsemääräämisoikeutta.

Suomi on vastarannan kiiski myös muissa EU:n keväällä käsiteltävissä ympäristöasioissa. Komission esitys laittomien hakkuiden estämiseksi ei kelpaa Suomelle, koska se toisi mukanaan uuden, myös EU:n sisäisiä markkinoita koskevan kontrollijärjestelmän.

Samanlaista vastustusta aiheuttaa myös komission ehdotus verottaa raskasta tavaraliikennettä sen ympäristö- ja meluhaittojen takia. Itä-Euroopan maat ja Suomi ja Portugali vetoavat siihen, että niiden vienti on riippuvaista rekkaliikenteestä.

Ranskaa parlamentissa edustava suomalainen Ari Vatanen luonnehti ehdotusta ”veronmaksajien rahan ideologiseksi tuhlaamiseksi” ja ”uimiseksi markkinavoimia vastaan”. Komission heinäkuussa 2008 antamasta direktiiviehdotuksesta äänestetään parlamentin liikennevaliokunnassa helmikuun alussa.

Näistäkin puhutaan

  • Mitä uusia rajoja asetetaan teollisuuden päästöille? Eli tarkistetaan päästöjä koskevaa IPPC-direktiiviä.
  • Mitkä uudet tuotteet voivat saada eurooppalaisen ympäristömerkinnän? Eli tarkistetaan eurooppalaista ympäristömerkintää.
  • Pitääkö ruokapakkauksissa mainita näkyvästi tuotteen sisältämän rasvan ja sokerin määrä? Eli tarkistetaan ravintoainemerkintöjä koskevaa lainsäädäntöä.
Viite