Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Kaikki teekkarit ovat vihreitä

9.3.2007 5.51

Sirpa Kauppinen

Toimittajan pointti insinöörejä käsittelevässä Viikon viisi -artikkelissa (VL 8/2007) lienee ollut se, että ihmisiä hämmästyttää vihreiden insinöörien runsaus. Matti Kurosen, Jyrki Kasvin ja Mari Puoskarin mielipidekirjoituksessa (VL 9/2007) tehtiin silti vinkeitä johtopäätöksiä minun viidestä vastauksestani.

Korkeasti koulutetut ovat tuupanneet ympäristöliikettä eteenpäin 1970-luvulta asti, jolloin Massachusettsin teknillisen korkeakoulun tutkijat Rooman klubin toimeksiannosta pohtivat mihin maailma on menossa ja laativat Kasvun rajat -raportin. Insinöörien vihreyttä selittää myös se, että tieteellisen koulutuksen saaneet ihmiset voivat muuttaa käsityksiään saatuaan uusia tietoja.

Myös tekniikan mahdollisuuksien ja vaikutusten tunteminen antaa uskoa maailman pelastamiseen. Toisin kuin Kuronen ja kumppanit väittävät, koulutuksella on merkitystä mentaalisten mallien, kuten tieteellisen ajattelun ja lähtötietojen saamiseksi – sitä vartenhan koulutus on olemassa.

Vihreiden kannatuslukemat ovat toki samaa luokkaa Teknillisellä korkeakoululla kuin muillakin korkeakouluilla ja yliopistoilla. Erityispiirteenä TKK:lla on se, että kokoomuslaisuus ei ole synti, mutta viherpiipertäjäksi ei insinööri saa leimautua.

TKK:lla ei siis puhuta Virtain Pahalamminvuoren ja Ruoveden-Juupajoen Musturinsuon kuukkelimetsistä (vaikka syytä olisi, sillä siellä viimeiset kuukkelit ovat huolestuneita kotihongistaan, jotka metsähallitus aikoo vessapaperiksi) vaan vaikkapa opintotuen tulorajoista, luonnonvarojen riittävyydestä ja hiilidioksidipäästöjen taloudellisista vaikutuksista.

Erityisen herkkä kohta teekkareille on ydinvoima, insinöörityön ja korkean teknologian symboli, joka ratkaisee energiaongelman hamaan tulevaisuuteen. Siinä on samaa vetovoimaa kuin Star Trekin teleporteissa ja haltiakorvissa. Insinööreille leimallista on paitsi rakkaus numeroihin myös laitteisiin.

Niinpä päätimme vihreissä teekkareissa suhtautua asiaan tieteellisesti ja pyysimme taloudenhoitajaamme (joka on toistaiseksi laskenut vain negatiivisia lukuja) todistamaan, että kaikki teekkarit ovat vihreitä.

Oletetaan aluksi, että on olemassa yksi vihreä teekkari (allekirjoittanut tunnustaa). Tehdään induktio-oletus, jonka mukaan löytyy n vihreää teekkaria ja tutkitaan mitä siitä seuraa tapauksessa n+1 teekkaria. Allekirjoittaneen lisäksi joukkoon jää n identifioimatonta teekkaria, jotka kuitenkin induktio-oletuksen nojalla ovat vihreitä. Niinpä kun joukkoon palautetaan yksi tunnettu vihreä teekkari, kaikki n+1 teekkaria ovat vihreitä, ja näin on (matemaattisella induktiolla) pätevästi osoitettu että kaikki maailman teekkarit ovat vihreitä!
Viite