Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Puumerkkejä Eskon pajasta

30.3.2007 5.57

Elina Grundström

Sitralta tilattiin muistio hallitusohjelmaa varten.

Asiamies Kari Tolvasen mukaan Sitran rooli on 2000-luvulla muuttunut pääomasijoitusyhtiöstä ajatuspajaksi.
Ruoholahdesta kajahtaa. Asiamies Kari Tolvasen mukaan Sitran rooli on 2000-luvulla muuttunut pääomasijoitusyhtiöstä ajatuspajaksi.


Sitra

  • Suomen itsenäisyyden juhlarahasto.
  • Perustettu 1967.
  • Itsenäinen rahasto, joka toimii eduskunnan valvonnassa.
  • Tavoitteet: edistää Suomen kehitystä, talouden kasvua ja kansainvälistä kilpailukykyä.
  • Ohjelmat: terveydenhuolto, elintarvikkeet ja ravitsemus, ympäristöliiketoiminta, Venäjä ja Intia.
  • Johtaja: Esko Aho.
  • Työntekijöitä: noin sata.
  • Peruspääoman markkina-arvo: 767 miljoonaa euroa (2006).

Esko Ahon johtama Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on laatinut hallitusohjelmaa varten muistion, jota käytetään yhtenä hallitusneuvottelujen pohjapapereista.

Sitran asiamies Kari Tolvanen kertoo, että kansaedustajista koostuva Sitran hallintoneuvosto pyysi viime syksynä, että Sitra tuottaisi sitä varten listan hallitusohjelmatasoisia esityksiä aloilta, joilla Sitra on tehnyt ohjelmatyötä. Ahon johdolla tuotettua muistiota on viime viikkoina käsitelty hallintoneuvostossa ja se on aiheuttanut vilkasta keskustelua.


Sitran hallintoneuvosto ei ole mikä tahansa keskustelukerho, sillä se koostuu Suomen Pankin pankkivaltuuston jäsenistä. Nykyiseen kokoonpanoon kuuluvat muun muassa keskustan varapuheenjohtaja Mari Kiviniemi, kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jyri Häkämies sekä vasemmistoliiton puheenjohtaja Martti Korhonen, jotka ovat mukana hallitusneuvotteluissa.

Tolvasen mukaan asiakirja ei ole julkinen, mutta se ei myöskään sisällä salaisuuksia. Se on suppea otsikkotasoinen listaus, johon on kiteytetty samoja asioita, jotka löytyvät Sitran ohjelma-alueiden dokumenteista.

Ohjelma-alueet ovat innovaatiot, terveydenhuolto, elintarvikkeet ja ravitsemus, ympäristöliiketoiminta, Venäjä sekä Intia. Näiden perusteella voi arvioida, että hallitusohjelmaan siirtyy Sitralta ajatuksia esimerkiksi innovaatiopolitiikasta ja teknologian hyödyntämisestä sekä ehdotuksia terveydenhuollon digitalisoimisesta ja ympäristöteknologian viennin rahoituksesta.

Sitran papereissa on myös koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä ideoita, kuten innovaatio-ohjelman dokumenteista löytyvä  ehdotus, jonka mukaan EU:n ja Etan ulkopuolelta tulevilta korkeakouluopiskelijoilta alettaisiin periä lukukausimaksuja.


Hallitusohjelmaa varten on tyrkyllä tusinoittain muitakin ideapapereita. Sitran muistio on kuitenkin poikkeuksellisen tärkeä, koska Sitra ei ole itse tarjonnut sitä lobbausmielessä, vaan ryhmä pääpuolueiden kansanedustajia on itse sitä pyytänyt.

Tolvasen mukaan Sitran ideoita ei ole ennen käytetty hallitusneuvotteluissa näin laajasti.

”Lipposen hallitusohjelmassa oli tosin sitaatteja Sitran tietoyhteiskuntaraportista.”

Yksi syy Sitran käyttökelpoisuuteen hallitusohjelmatyössä on strategiamuutos, jossa Sitra on 2000-luvun kuluessa muutettu sijoitusyhtiöstä ajatuspajaksi. Sitra keskittyi aiemmin pääomasijoitusten tekemiseen, mutta yliasiamies Esko Ahon 2004 alkaneella johtokaudella se on systemaattisesti vähentänyt sijoituksiaan ja laajentanut ohjelmatyötä entistä useammille yhteiskuntaelämän lohkoille.

Tolvasen mukaan kyse ei ole siitä, että entinen pääministeri olisi tieten tahtoen muokannut Sitrasta hallituksen ohjelmatyön välinettä.

”Sitran roolin muutos oli jo aloitettu ennen kuin Ahon nimityksestä edes keskusteltiin.”

Sitran hallituksen puheenjohtaja on valtiosihteeri Raimo Sailas. Rahasto on viime aikoina profiloitunut lujasti teknologiaan ja markkinamekanismeihin uskovan ”innovaatiopolitiikan” edelläkävijäksi.

 
Viite