Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Pro Taik

30.3.2007 5.56

Laura J. Rantanen

Opiskelijat vastustavat hanketta, joka toisi koululle rahaa.

Suunnitelmat uudesta pääkaupunkiseudun huippuyliopistosta eivät innosta taideopiskelijoita. Opiskelijat pitävät Taideteollisen korkeakoulun Taikin yhdistämistä Teknilliseen korkeakouluun ja Helsingin kauppakorkeakouluun huonona ratkaisuna ja jopa kuoliniskuna monille aloille.

Miksi opiskelijat vastustavat hanketta, joka lupaa heille lisää rahaa?

”Lisärahaa ei toki kukaan vastusta. Pitää kuitenkin pohtia, mistä joudumme luopumaan, jos hanke toteutuu. Esimerkiksi uuden yliopiston ylimmässä hallintoelimessä ei ole opettajien, opiskelijoiden tai muun henkilökunnan edustusta”, Taikin ylioppilaskunta TOKYO:n puheenjohtaja Markus Koljonen sanoo.


Valtiosihteeri Raimo Sailaksen johtama työryhmä jätti selvityksensä huippuyliopistosta helmikuussa. Lähiaikoina hallitusneuvotteluissa keskustellaan, kirjataanko huippuyliopistoa hallitusohjelmaan. Sailaksen raportissa yliopiston strategiaksi on määritelty Suomen taloudellisen kilpailukyvyn vahvistaminen. Taiteen kannalta lähtökohta on kyseenalainen.

Taikin opiskelijat Elina Hirvonen ja Katju Aro tekevät parhaillaan vetoomusta Taikin irrottamiseksi huippuyliopistosuunnitelmista. Heidän tavoitteensa on tuoda taideyliopistojen yhdistyminen takaisin keskusteluun.

Pro ARS! -adressi riippumattoman taideopetuksen puolesta julkaistaan netissä huhtikuussa ja luovutetaan sitten uudelle opetusministerille.

Hirvosen mukaan Taikia ollaan nyt kehittämässä vain teollisen muotoilun ehdoilla. Sailaksen raportti ei edes mainitse nimeltä muita Taikin oppiaineita. Huippuyliopiston strategian kannalta merkityksettömät oppiaineet ovat vaarassa karsiutua. Tällaisia aineita voivat olla esimerkiksi taidekasvatus ja valokuvaus.

Hirvonen ei pidä mahdottomana, että vain Taikin muotoiluosasto yhdistyisi TKK:hon ja kauppakorkeaan.

”Muotoilupuoli voi toki hyötyä kaupallisiin ja teknisiin aloihin yhdistymisestä”, Hirvonen myöntää.

TOKYO vastustaa Taikin pilkkomista osiin. Opiskelijat ovat moittineet yhdistymishanketta epädemokraattiseksi. Esitys tuotiin julki hyvin myöhään ja valmiina, eikä opiskelijoille Koljosen mukaan jätetty sanansijaa. Vaatimuksia huippuyliopistolle esittivät lähinnä elinkeinoelämän edustajat – taidealan asiantuntijoita ei kuultu.
Viite