Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Hyvät ideat ovat kalliita

30.3.2007 5.54

Elina Grundström

Hallitusohjelmaan on tarjolla runsaasti innovaatioihin liittyviä ideoita. Siksi julkaisemme hallitusneuvottelijoiden avuksi pienen sanakirjan:

Innovaatio. Vekotin. Pojat keksivät vekottimia, tytöt tekevät töitä.

Sosiaalinen innovaatio. Poikien keksimä think tank keksii, että niin sanottu kolmas sektori – eli tytöt – voi hoitaa töiden ohella myös vanhukset.

Innovaatiojournalisti. Toimittaja, joka on saanut apurahan sitä varten, että kirjoittaa vekotinten keksimisestä. 

Innovaatioyliopisto. Raimo Sailaksen johtaman työryhmän esitys, jonka mukaan nostetaan niiden professoreiden palkkaa, jotka opettavat poikia keksimään vekottimia. Otetaan rahat esimerkiksi Helsingin yliopistosta, jossa ei keksitä tarpeeksi vekottimia ja jossa on sitä paitsi liikaa tyttöjä.

Innovaatiopolitiikka. Virkamiesten keksimiä projekteja, jotka tarjoavat pätkätöitä vekotinten keksijöille.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on yksi niistä tahoista, joilta on pyydetty ideoita hallitusohjelmaa varten. Sieltä on varmasti tulossa monta hyvää i-alkuista ehdotusta.

Tulevaisuuden ongelmien ratkaisemiseen eivät hyvätkään ideat kuitenkaan aina riitä. Liiasta innovaatiopolitiikasta voi olla jopa suoranaista haittaa. Suomalaisessa tiede-elämässä on jo nyt liikaa innovaatioiden nimeen vannovaa projekti­ohjausta ja liian vähän vapaata ja kriittistä tutkimusta.

Politiikassa hyvät ideat voivat käydä hyvinkin kalliiksi. Esimerkiksi ilmastonmuutokseen ei voi varautua odottamalla ihmevekotinta. Sen sijaan tarvitaan pitkäjänteistä elinkeinoelämän ja elämäntapojen muutosta.
Viite