Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Tuomas Rantanen jatkaa kunnallispolitiikassa

2.4.2007 21.31

Tuomas Rantanen

Vihreässä Langassa kerrottiin Outi Alanko-Kahiluodon haastattelun yhteydessä (VL 12/07) minun eduskuntavaaliehdokkudesta luopumiseni yhteydessä jättäneeni perhesyistä myös kunnallispolitiikan. Tämä ei aivan pidä paikkaansa. Vaikka luovuin paikastani kovin työläässä Helsingin kaupunginhallituksessa, jatkan sitä suuremmalla innolla kaupunginvaltuutettuna.

Tällä hetkellä en myöskään näe mitään syytä miksi en olisi ehdolla seuraavissa kunnallisvaaleissa. Ja kärkyn kyllä jatkossa muitakin luottamustoimia, joiden hyvään hoitamiseen koen aikani riittävän. Outin mainio menestys eduskuntavaaleissa ei ollut tukiryhmäläisen näkökulmasta yllätys. Jo ennakolta oli selvää, että Outin ehdokasprofiili oli Helsingin vihreiden listalla hyvin erottuva ja samalla sellainen, jolle oli laajaa tilausta äänestäjien keskuudessa.

Samalla ehdokkaan oma määrätietoisuus ja rohkea panostus sekä hänen taakseen kerääntynyt poikkeuksellisen laaja ja aktiivinen tukiryhmä antoivat luvan odottaa hyvää tulosta.

Omaan ajankäyttööni liittyvien syiden ohella yksi tärkeä peruste omasta ehdokkuudestani luopumiseen oli se, että ymmärsin Outin joka tapauksessa menestyvän merkittävästi paremmin kuin mihin itse olisin näissä vaaleissa kyennyt. Siksi koin mielekkäämpänä tukea itselleni erityisen mieluisan ehdokkaan läpimenoa kuin kilpailla hänen kanssaan.
Viite