Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Biopolttoaineet hallitusohjelmaan

5.4.2007 5.52

Lena Björklund

Kumpi on etusijalla, kun biopolttoaineratkaisuja tehdään: ilmastonmuutoksen jarruttaminen vai aluepolitiikka?

Hallitusneuvotteluissa käydään kova kamppailu siitä, mitä asioita hallitusohjelmalla edistetään. Olisi yllätys, ellei hallitusohjelmasta löytyisi biopolttoaineita. Mutta kumman ehdoilla niitä edistetään, aluepolitiikan vai ilmaston?

Kokoomuksen varapuheenjohtajan, europarlamentaarikko Eija-Riitta Korholan mielessä ei ole epäilystä.

”On tärkeintä pitää koko ajan mielessä biopolttoaineiden ilmastohyöty. Siksi elinkaarikeskustelu biopolttoaineista on merkittävää. Muuten kaikki on vain hurskastelua.”

Jos biopolttoaineiden takaa ei etsitä ilmastopoliittisia totuuksia, voidaan Korholan mielestä hyvinkin ajautua ristiriitaan aluepolitiikan ja ilmaston välillä.


Keskustan energia- ja ympäristötyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Kimmo Tiilikainenkin pitää kiinni siitä, että biopolttoainebuumi on osa ilmastopolitiikkaa. Hän ei näe ristiriitaa siinä, että maatalous ja aluepolitiikka hyötyvät merkittävästi kotimaisten biopolttoaineiden tuotannosta.

Ohran viljelyä pelkästään etanolin valmistamiseksi tai rypsin viljelyä vain biodieselin vuoksi Tiilikainen ei pidä järkevänä.

”Jos peltokasvin ainoa käyttö on energia, ilmastohyöty on erittäin pieni. Mutta kun siitä otetaan valkuainen rehuksi, korvaa se pelkästään rehuksi viljeltävää viljaa.”

Tiilikainen tietää, että kotimaiset biopolttoaineet vähentävät huonosti kasvihuonekaasupäästöjä. Ne voivat jopa lisätä niitä.

Hallitusneuvotteluissa pitää Tiilikaisen mielestä ensisijaisesti löytää ratkaisu pienen mittakaavan biodieseltuotantoon. Kotimaisella biodieselillä on kotimaista etanolia hiukan parempi päästötase.

Biodiesel on Tiilikaisen mielestä etanolia kiinnostavampi muutenkin, mikäli vero- ja maatalouspolitiikalla avataan se mahdollisuus, että viljelijät pystyvät myös myymään sitä.

Biodieseliä voisi maataloudessa käyttää työkoneissa ja lämmityksessä.

Onko maatalous- ja aluepolitiikka siis sittenkin etualalla? Ei, sanoo Tiilikainen.

”Eikö ole vain hyvä, jos ilmastosyistä saadaan muutoksia maatalouden käytäntöihin?” hän kysyy.

Biodieseliä parempana Tiilikainen pitää biokaasua, jota voisi tuottaa  kasvavista lantamääristä.


Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg on samoilla linjoilla. Seuraavan hallituksen olisi hänestä edistettävä biopolttoaineiden tuotantoa ja käyttöä nimenomaan maaseudun kehittämiseksi. Biopolttoaineissa täytyy hänen mielestään yhdistyä energiaturvallisuus, työllisyys ja ilmasto.

Suomen 500 000 kesantohehtaaria voidaan Cronbergin mielestä käyttää biopolttoaineiden tuottamiseen ilman, että heikennetään ruuantuotannon edellytyksiä. Yhdysvalloissa suuria maa-alueita siirtyy ruuantuotannosta etanolintuotantoon. Cronberg ei kannata pelkästään polttoaineen tuotantoa ruokapelloilla.

Cronbergin mielestä biokaasuntuotannon tulisi ehdottomasti käynnistyä. Tuettaisiinko sitä maatalous- tai energiapolitiikassa, on hänestä avoin kysymys.

Nykyään biokaasua otetaan talteen muun muassa kaatopaikoilta, mutta maaseudulla sitä ei merkittävästi kerätä.

Biodieseliä pitäisi Cronbergin mukaan Suomessa valmistaa maatiloilla rypsistä sivutuotteena. Päätuote olisi valkuainen, joka menisi rehuksi. Biodieseliä pitäisi voida myydä.

Keskustan Tiilikainen pitää peltoenergiaa vasta päänavauksena.

”Suurin potentiaali on metsissä ja edistyneemmissä tuotantotekniikoissa”, Tiilikainen sanoo. Hän viittaa VTT:n kehittämään tekniikkaan, jonka pohjalta Stora Enso ja Neste Oil rakentavat synteettistä biodieseliä tuottavan koelaitoksen Varkauteen.

Synteettinen biodiesel leikkaa kasvihuonekaasupäästöjä jopa 70–80 prosenttia. Tiilikainen pitää tärkeänä, että tulevassa hallitusohjelmassa tuetaan tällaisten edistyneempien biopolttoainetekniikoiden kaupallistumista.

”Edistyneistä polttoaineista tulevat ne isot volyymit, joilla voidaan vaikuttaa EU:n ilmastotavoitteisiin. Niillä vuoden 2020 tavoite – 10 prosentin biopolttoaineosuus liikenteessä – voidaan käsittääkseni jopa ylittää helposti.”

Suurimmat mahdollisuudet ovat metsäenergiassa, sanoo myös Cronberg.
Viite