Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Oppositiosta hallitukseen

27.4.2007

Tarja Cronberg

Käyttäjän Tarja Cronberg kuva
Kirjoittaja on työministeri ja Vihreän liiton puheenjohtaja.

Kaksi vuotta olen johtanut aktiivista aatekeskustelua käyvää, ajassa kauas katsovaa ja ideoiltaan rikasta oppositiopuoluetta. Kaikki erinomaisia ominaisuuksia oppositiopuolueelle, kaikki haasteita hallituspuolueelle. Hallituspuolue toimii osana kollektiivia, mikä aina rajoittaa toimintavapautta. Päätä ei kuitenkaan pitäisi säätää liikaa.

Hallitusvastuussa olevat puolueet ovat eläneet joko vaalikauden alkua, loppua tai puoliväliä. Ellei kyse ole tiehankkeiden rahoituksesta, aikajänne taipuu harvoin yli vaalikausien. Me olemme eläneet pikemminkin vuosisadan alkua ja asettaneet tavoitteita sen puoliväliin.

Yritetään viedä vihreää kaukokatseisuutta ainakin hallituksen ilmastopolitiikkaan. Jos saamme aikaan sitovat päästövähennystavoitteet vuodelle 2050, olemme muuttaneet politiikan aikakäsitystä. Hyvän mahdollisuuden tähän tuo hallitusneuvotteluissa meille annettu vetovastuu pitkän tähtäimen ilmastostrategiasta.

Vihreää politiikan tekemisen tapaa koettelee myös hallituksen keskustelukulttuuri. Pääministerin toive päätöksentekoa edeltävän keskustelun hillitsemisestä sopii huonosti toimintakulttuuriimme. Avoin ja kriittinen asioiden pohdinta on meille tae siitä, että kaikki näkökulmat tulevat hyvin huomioiduksi jo ennen päätöstä. Tämä vaihe taisi jäädä liian lyhyeksi esimerkiksi silloin, kun Suomi otti käyttöön siirtymäajat unionin uusille jäsenmaille.


Aatteelliset avaukset
tuppaavat nekin olemaan enemmän opposition valtakuntaa. Esimerkiksi perustuloon kuulunut keskustelu työstä, toimeentulosta ja kansalaisuudesta oli helpompi käynnistää oppositiosta. Yhteiskunnalle ei kuitenkaan ole hyväksi, jos vain oppositiolla on oikeus aatteellisiin avauksiin. Hallitusohjelmaan avauksemme päätyi näin: ”Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on työn kannustavuuden parantaminen, köyhyyden vähentäminen sekä riittävän perusturvan tason turvaaminen kaikissa elämäntilanteissa.”

Nyt mekin olemme konkreettisen haasteen edessä: Miten saada hieno ajatus siirtymään lakeihin ja asetuksiin niin, että lopputuloksena on ihmisten kokemus kannustavasta ja oikeudenmukaisesta perusturvasta? Miten torjua muutosvastarinta ja saada myös virkamiehet toimimaan uudistuksen puolesta?


Samalla on totuttava siihen, että osa politiikanteosta siirtyy pois julkisuudesta. Julkisen haastamisen korvaa taustalla tapahtuva hiljainen suostuttelu. Vaatii viisautta nähdä, mikä keino vaikuttamisen repertuaarista kannattaa ottaa käyttöön. Voi olla, että esimerkiksi tuulivoiman syöttötariffeista väännettiin hallitusneuvotteluissa niin voimakkaasti, että jatko siirtyy kulissien taakse.

Hallituspaikan kautta saimme uudet, vähän yllättävätkin kumppanit, joihin nyt totuttelemme ja he meihin. Itsetuntemus ja avoimuus auttavat uusiin ihmisiin tutustuttaessa. Seuraavan neljän vuoden aikana tähän on runsaasti tilaisuuksia.

Viite