Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Köyhyyden poistaminen on vaikeaa

8.6.2007 5.42

Marika Nirhamo

Vihreiltä hallitusneuvottelijoiltamme on suuri saavutus, kun hallitusohjelmaan on saatu toimeentuloturvan vähimmäismäärän nostaminen työmarkkinatuen suuruiseksi jollakin aikataululla. Tällöin eri elämäntilanteissa olevat tulevat tasa-arvoisiksi keskenään.

Köyhyyden poistumista keskuudestamme ei kuitenkaan kannata vielä juhlia. Luvatut lisäeurot eivät jää kaikkein köyhimpien taskuun. Kasvaneet tulot huomioidaan toimeentulotukea laskettaessa tuloksi. Tästä syystä toimeentulotuen hakija ei saa yhtään enempää rahaa kuin ennen. Vain kuntien toimeentulotukimenot laskevat heidän osaltaan.

Työmarkkinatukea ainoana tulonaan saavat yksin asuvat ovat oikeutettuja saamaan toimeentulotukea Kelan korvausten jälkeisiin asumis- ja sairauskuluihinsa. Laskelmassa kuitenkin huomioidaan aina saadut tulot.

Joidenkin kuntien maksama lastenhoidon tuen kuntalisä mainitaan kunnan toimeentulotukiohjeistuksessa ei-huomioitavaksi tuloksi. Tämä siksi, että raha jäisi lasta kotona hoitavalle todelliseksi tuloksi.

Juuri ja juuri toimeentulotukirajan yläpuolella olevat taloudet saavat lisäyksen omaan käyttöönsä. Mutta ne taloudet eivät olekaan kaikkein vähätuloisimpia.

Vihreiden perustulomalli on edelleen se, jota pitäisi ajaa ja vaatia sen mukaisia toimia sosiaaliturvamme remontointiin. Näin voimme saada uusia kannattajaryhmiä kiinnostumaan vihreiden poliittisesta sanomasta.
Viite