Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Jätteiden kierrätys kuumentaa tunteita kunnissa

31.8.2007 5.55

Lasse Leipola

Kunnissa väännetään kättä jätteen kierrättämisestä. Kiinteistöpalveluyhtiö Lassila & Tikanoja on ryhtynyt kilpailemaan kuntien kanssa jätehuollosta tarjoamalla sopimuksia jätehuollosta suoraan isännöitsijöille. Jätelain mukaan kunnilla on velvoite järjestää kotitalouksien jätehuolto. Kunnat ovatkin vaatineet isännöitsijöitä palaamaan kunnallisen sopimuksen piiriin.

Kuntien ja kiinteistöpalveluyhtiön riidat ovat edenneet oikeuteen asti. Raisiossa taloyhtiöt ovat vieneet asian hallinto-oikeuteen, ja Jyväskylässä kaupunki on kaavaillut taloyhtiöille uhkasakkoja.

Lassila & Tikanojan mukaan vastuu pakkausjätteestä kuuluu tuottajille, joiden kanssa se on sopinut keräyksestä.

”Suomi on jäljessä kaikista itse asetetuista ja EU:n asettamista tavoitteista, ja kierrätyksestä käräjöidään. Kunnat eivät halua luopua kaatopaikoistaan, sillä ne ovat niille hyvä tulonlähde” kertoo Lassila & Tikanojan tuotepäällikkö Lassi Hietanen.

Heinäkuussa ympäristöministeriö totesi, että taloyhtiöiden on liityttävä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Erilliskeräys pakkausjätteen kierrätystä varten on mahdollista, jos tuottaja järjestää ja kustantaa sekä pakkausjätteen keräyksen että kuljetuksen.


”On aina ikävää, kun säädetään uusi laki, ja jo etukäteen tiedetään, että siitä riidellään vuosia. Osittainen tuottajavastuu on hankala käsite. Sen ylimenevältä osalta jäte kuuluu yksiselitteisesti kunnille”, Hietanen kertoo. Osittaisella tuottajavastuun mukaan tuottaja on vastuussa siitä, että tietty osuus pakkausmateriaalista tulee kierrättää.

Aiemmin Suomi on pysynyt tavoitteissa. Puupakkausten sisällyttäminen kierrätystavoitteisiin on aiheuttanut ongelmia, sillä Suomessa puupakkauksista on perinteisesti tuotettu energiaa polttamalla. Hietasen mukaan kotitalouksien saaminen mukaan pakkausjätteen kierrättämiseen on välttämätöntä EU-tavoitteiden saavuttamaksi.

Jyväskylän ympäristöpäällikön Päivi Pietarisen mukaan Lassila & Tikanoja on houkutellut taloyhtiöitä sopimuksiin tarjouksilla, jotka ovat olleet hieman kuntien hinnoittelua alhaisempia.

”Jos kyseessä olisi tuottajavastuu, tuottajan pitäisi maksaa kustannukset. Kustannukset on kuitenkin laskutettu isännöitsijöiltä”, Pietarinen sanoo.

Lassila & Tikanojan Hietanen arvelee, että käyttökelpoista jätettä päätyy joko kaatopaikalle tai polttolaitoksiin.

”Onneksi taloyhtiöissä on kuitenkin aktiivisia ihmisiä, jotka haluavat kierrättää. Kyseessä on heidän osaltaan pikemminkin luonnonsuojeluaate kuin taloudellisen hyödyn tavoittelu”, Hietanen sanoo.

Rahaa roskiksesta

  • Muovi 300–400 €/tonni
  • Metallit 100–150 €/tonni (arvometalleista jopa tuhansia)
  • Paperi 50–100 €/tonni
  • Kartonki 50–100 €/tonni
  • Lasi 0 €/tonni (puhtaana ja väreittäin eroteltuna päästäisiin plussan puolelle)
  • Polttoaine 0 €/tonni (kaikki poltettava, joka jää kierrätyksen jälkeen yli)
Viite