Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Natalia Baer

Liikenneruuhka.
Lisää autoja. Liikenteen määrä on kasvanut kolmanneksella vuodesta 1990. Natalia Baer

Lisää autoja. Liikenteen määrä on kasvanut kolmanneksella vuodesta 1990.

Liikenteen päästöt jatkavat kasvua

28.9.2007 0.00

Lasse Leipola

Joukkoliikenteen osuus matkakilometreistä Suomessa

  • 1960: 55 %
  • 2006: 15 %

Liikenteen päästöjen vähentäminen ei näytä onnistuvan. Vaikka teknologia on kehittynyt, liikenteen hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet Suomessa noin kymmenen prosenttia vuodesta 1990. Samassa ajassa liikenteen määrä on kasvanut yli 30 prosenttia.

Jos hiilidioksidipäästöjä laskettaessa otetaan mukaan kansainvälisen lento- ja laivaliikenteen päästöt, kasvua on 18 prosenttia. EU-tasolla kokonaispäästöt vähenivät 1990–2004 noin viisi prosenttia, mutta liikenteen päästöt lisääntyivät neljänneksen.


Hallitusohjelmassa yksi liikennepolitiikan tavoitteista on vähentää liikenteen ympäristöhaittoja muun muassa yksityisautoilun hiilidioksidipäästöjä hillitsemällä.

”Kasvu jyrää alleen kaikki hyvät temput”, sanoo viestintä- ja liikenneministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen.

Suomi on yhdessä muiden EU-maiden kanssa sitoutunut vähentämään päästöjä 20 prosentilla 1990 tasoon verrattuna. Pursiainen ei halua vielä lähteä arvailemaan, millaisiin lukuihin määräaikaan mennessä päädytään.

”Vielä ei tiedetä, mikä on Suomen osuus koko EU:lle asetetusta 20 prosentista. Sen jälkeen katsotaan vielä, kuinka suuri osa Suomen osuudesta tulee liikenteen harteille. Jos potti jaetaan juustohöylämallin mukaan tasan kaikkien kesken ja liikenteen päästöjä joudutaan vähentämään viidenneksellä, niin vaikeaa tulee olemaan”, Pursiainen uskoo.


Parhaillaan liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan ensimmäistä liikennepoliittista selontekoa. Hallitusohjelmaan kirjatun selonteon tavoitteena on liikennepolitiikan kehittämis- ja investointiohjelma seuraaville 10–15 vuodelle. Ministeriön pyytämien lausuntojen perusteella on todettu, että liikennepolitiikan halutaan olevan pitkäjänteistä ja kehittävän liikenneverkkoa.

Lisäksi halutaan, että verotusta uudistamalla parannetaan joukkoliikenteen mahdollisuuksia, uudistetaan autokantaa sekä suositaan puhtaita polttoaineita. Lausuntopyyntöön vastanneiden mukaan keskeisimpiä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen osuuksien kasvattaminen.


Liikenneministeriössä työskentelevän liikenneneuvos Risto Saaren mukaan taloudelliset keinot ovat keskeisessä osassa päästöjä vähennettäessä.

”Pitkällä aikavälillä teknologia tulee kehittymään, mutta menee noin 20 vuotta, ennen kuin sillä on merkittäviä vaikutuksia päästöihin. Lyhyellä aikavälillä tarvitaan poliittinen päätös siitä, halutaanko liikenteen päästöihin vaikuttaa taloudellisin keinoin”, Saari sanoo.
Viite