Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Yliopistolain uudistuksesta

30.11.2007 0.00

Tuula Peltonen

Vihreän Langan artikkeli Yliopistolaki myllertää (VL 2.11.) käsitteli eduskunnassa vireillä olevaa yliopistolakia. Myös allekirjoittanutta haastateltiin aiheesta puoli tuntia puhelimitse. Koska artikkeli esitti sosialidemokraattien näkemykset aiheesta kovin suppeasti antaen kokonaan väärän kuvan, tuon tässä niitä paremmin esille.

Yliopistolain uudistukseen liittyy kiinteästi innovaatioyliopiston perustaminen. Innovaatioyliopistosta halutaan säätiöyliopisto, kun taas muut yliopistot halutaan säilyttää julkisoikeudellisina laitoksina. Sosialidemokraatit kannattavat yliopistojen aseman uudistamista, mutta suhtaudumme erittäin varauksellisesti innovaatioyliopiston perustamistapaan.

Yliopistolain uudistuksessa keskeisintä on yliopistojen taloudellisen autonomian lisääminen sekä hallinnon uudistaminen. Jotta nämä seikat toteutuisivat, hallitus haluaa peruspääomittaa kaikki yliopistot lain uudistamisen yhteydessä.

Sosialidemokraatit pitävät tärkeänä, että kaikkia yliopistoja kehitetään tasa-arvoisesti ja kaikille turvataan menestymisen mahdollisuudet uudessakin tilanteessa.

Mielestämme erityisen tärkeää on, että henkilökunnan ja opiskelijoiden asema yliopistojen hallinnossa ja päätöksenteossa on turvataan. Samoin on turvattava henkilökunnan virkasuhteet. Jos ne esityksen mukaisesti muutetaan työsuhteiksi, muuttuu henkilökunnan asema merkittävästi. Henkilökunta on myös otettava mukaan uudistusta valmistelevaan työryhmään.

Mielestämme uutta lakia ei pitäisi säätää hätiköidysti. On annettava aikaa lain valmistelutyölle ja tehtävä pohjatyö kunnolla. Kaikkia osapuolia on kuultava, ja uudistuksen tulee olla tasapainoinen kaikkien yliopistojen kesken.
Viite