Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

jouni Porsanger

Uutta ja vanhaa. Hannukaisen kaivosalueella näkyvät vielä edellisen toimijan Rautaruukin jäljet. jouni Porsanger

Uutta ja vanhaa. Hannukaisen kaivosalueella näkyvät vielä edellisen toimijan Rautaruukin jäljet.

Kaivosyhtiö lupaa satoja työpaikkoja, mutta kompastelee hakemuksen kanssa

27.10.2017 16.08

Jenni Leukumaavaara

Hannukaisen kaivos valmistuu aikaisintaan vuonna 2021 ja tuotanto pyörähtää käyntiin vuonna 2022. Kaivoksen rakentaminen maksaisi arviolta 100–300 miljoonaa euroa.

Rautarikasteen vuosituotanto olisi korkeintaan kaksi miljoonaa tonnia vuodessa ja kupari–kulta-rikasteen 40 000 tonnia. Kaivoksen arvioitu toiminta-aika on 17–25 vuotta.

Kaivosyhtiö on kertonut työllistävänsä rakennusaikana 400–600 ihmistä vuodessa ja tuotannon aikana noin 320 ihmistä. Kolarissa asuu vajaa 4 000 ihmistä.
Hannukainen Mining sai Tukesilta kaivospiiriluvan tänä syksynä.


Ympäristö- ja vesitalouslupahakemus on niin keskeneräinen ja puutteellinen, että yhtiö on useita kertoja joutunut täydentämään hakemuksiaan.

Yhtiö ei ole kyennyt selittämään täsmällisesti, miten se huolehtii esimerkiksi vesienhallinnasta ja rikastusprosessin ympäristöhaitoista.

Lapin ely-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen heinäkuisen lausunnon mukaan Hannukainen Miningin täydennetty suunnitelma on ”yhä ylimalkainen ja osin virheellinenkin”.

Kaivoksen rikastamoalue sijoittuu Niesajoen valuma-alueelle ja louhosalueet Äkäsjoen alaosan alueelle. Äkäsjoki laskee Muonionjokeen. Myös kaivostoiminnan ylimääräiset purkuvedet lasketaan kymmenen kilometrin pituisella putkella Muonionjokeen. Se on Natura-aluetta.

Lapin ely-keskuksen kalatalousyksikön mukaan Äkäsjoki on meritaimenen tärkeä lisääntymisalue ja kalataloudellisesti niin merkittävä, että yhtiön ympäristölupahakemus olisi hylättävä. 


Suunnitelmat ovat muuttuneet matkan varrella. Edellinen kaivostoimija suunnitteli kilometrin suojavyöhykettä, nykyinen taas suojavallia, jolla estetään tai vähennetään melu- ja pölyhaittoja. Ely-keskuksen mukaan vallin rakentaminen veisi kaksi vuotta.

Yksi riskialtteimmista ja huonoiten avatuista kohdista on rikastusprosessi. Prosessissa käytetään rikastuskemikaaleina ksantaatteja, jotka tutkijoiden mukaan voivat olla esimerkiksi kaloille vaarallisia jo pieninä pitoisuuksina.

Päägeologin mukaan lopullinen rikastamon prosessisuunnitelma on valmis ensi vuoden lopussa.

kaivostoiminta  lupaprosessit  yva 
Viite