Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Miten tekijänoikeuksia pitäisi kehittää?

15.5.2014 14.06

Minna Suihkonen

Tekijänoikeuksista säädetään pitkälti EU-tasolla. Minkä ryhmän oikeuksia pitäisi vielä unionin tasolla vahvistaa?
a) käyttäjien
b) tekijöiden
c) mediayhtiöiden
d) tekijänoikeussääntely on nykyisellään riittävää.

Touko Aalto: a ja b
Suuret mediayhtiöt osaavat pitää kyllä puolensa, mutta kuluttajien oikeus hyviin palveluihin ja tekijöiden oikeus korvaukseen omasta työstään kaipaavat vielä lisää pelisääntöjä. EU:n tulee tukea sellaista lainsäädäntöä, joka auttamaan synnyttämään sellaisia palveluita, jotka ovat hyviä sekä kuluttajille että kannattavia tuottajille.

Pekka Aikio: a ja b

Outi Alanko-Kahiluoto: b
Ennen kaikkea haluan turvata luovan työn tekijöiden oikeuden saada oikeudenmukainen korvaus omasta työstään. Tekijänoikeudet on turvattava, sillä luovan työn tekijällä on oikeus korvaukseen työnsä hedelmistä. Tekijänoikeuslainsäädäntöä tulee selkeyttää, jotta myös käyttäjien oikeudet turvataan. Musiikin kuuntelulle pitää luoda laillisia Spotifyn tyyppisiä alustoja, jotka turvaavat tekijöiden tulonmuodostuksen.

Harri Auvinen: b
piratismi uhkaa tekijöiden taloutta ja toimeentuloa.

Anne Bland: –
En osaa sanoa.

Tarja Cronberg: a ja b

Satu Haapanen: b

Heidi Hautala: a ja b
On löydettävä oikeudenmukainen tasapaino tekijöiden ja käyttäjien oikeuksien välillä. Mediayhtiöiden oikeuksista ei pitäisi huolestua.

Hanna Holopainen: d

Saara Ilvessalo: a ja b

Jyrki Kasvi: a ja b
Mediayhtiöiden edut ovat ohjanneet tekijänoikeuksien kansainvälistä sääntelyä jo vuosikymmenten ajan kuluttajien ja tekijöiden kustannuksella.

Sirpa Kauppinen: a ja b
Mediayhtiöt vetävät nyt järjetöntä voittoa järjettömillä säädöksillä. Ketä tekijää helpotta tieto, että 70 vuotta hänen kuolemansa jälkeen oikeudet ovat yhä yhtiöllä?
Kulttuuri rakentuu aina edellisen päälle. Tekijänoikeudet kahlitsevat monella tapaa kehitystä ja luovuutta - ilman että tekijät hyötyvät merkittävästi.

Otso Kivekäs: a
Tekijänoikeuksiin liittyy monia ongelmakohtia, joista osa on ongelmia kuluttajille, osa tekijöille ja osa yhtiöille, eikä kokonaisuutta voi palauttaa yhteen valintaan - eikä tekijöitä voi edes siististi erottaa yhtiöistä tai kuluttajia tekijöistä. Kuitenkin kuluttajien aseman ongelmat ovat nähdäkseni muita joukkoja selvästi suuremmat.

Maria Ohisalo: a

Anni Sinnemäki: a ja b
Tarvitsemme sellaista tekijänoikeuspolitiikkaa, joka sekä turvaa tekijöiden toimeentuloa että on käyttäjien ja erityisesti yritysten kannalta inhimillinen.

Johanna Sumuvuori: a ja b
Tekijöiden toimeentulo on taattava. Myös käyttäjien oikeudet on sovitettava yhä nopeammin muuttuvaan digitaaliseen toimintaympäristöön.

Oras Tynkkynen: a ja b
En näe tekijänoikeuksia nollasummapelinä. Jos onnistutaan edistämään käyttäjille helppoja ja kohtuullisia ratkaisuja, se toivottavasti tuo toimeentuloa myös luovan työn tekijöille.

Antero Vartia: –
En valitettavasti tunne asiaa niin hyvin, että osaisin ottaa valistuneesti kantaa.

Ozan Yanar: a ja b
Tällä hetkellä mediayhtiöt ovat yliedustettuina tekijäoikeuksiin liittyvässä lobbauksessa. Siksi painottaisin käyttäjien ja tekijöiden oikeuksia. Tekijöille pitää taata oikeus saada asiallisen korvaus työstään, ja meidän on kannustettava taiteilijoita luovaan työhön. Toisaalta käyttäjille pitää taata helpot mahdollisuudet nauttia taiteesta.
Vähentäisin esimerkiksi tekijänoikeuksien suoja-aikaa nykyisestä 70 vuodesta. Ylipitkä suoja-aika hyödyttää lähinnä suuria mediayhtiöitä ja voivat pahimmillaan estää uuden kulttuurin luomisen.

 

eurovaalit 
Viite