Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vihreät

Touko Aalto
Vihreät

Oliko Väyrynen oikeassa eurosta, Touko Aalto?

7.12.2017 13.24

Jenni Leukumaavaara

Pieni suomi-emu-sanakirja

  • Euroopan talous- ja rahaliitto EMU on vuonna 1990 perustettu liitto, joka muodostaa EU:n euroalueen. Euro on yhdeksäntoista EU-maan valuutta. Euroopan keskuspankki johtaa alueen rahapolitiikkaa.
  • Ohjauskorko on Euroopan keskuspankin määrittämä korkotaso, jolla se lainaa rahaa pankeille. Korkotaso vaikuttaa kaikkiin yrityksille ja kuluttajille myönnettyjen lainojen korkoihin. Sillä voidaan vaikuttaa talouteen hillitsemällä tai kiihdyttämällä luotonantoa, kulutusta ja investointihalukkuutta. Ohjauskorosta päättää EKP:n johtokunta. EKP on pitänyt keskeisen ohjauskorkonsa nollassa vuoden 2016 maaliskuusta.
  • Wolfgang Schäuble on saksalainen kristillisdemokraattien poliitikko ja Saksan entinen valtiovarainministeri. Hän oli tärkeässä roolissa Euroopan talouskurisopimuksen luomisessa vuonna 2012. Schäublen nimi yhdistetään siis tiukkaan talouskuriin.
  • Rahapolitiikka tarkoittaa kaikkia niitä Euroopan keskuspankin toimenpiteitä, joilla vaikutetaan korkotasoon. Finanssipolitiikalla taas tarkoitetaan valtion tuloja ja menoja koskevaa päätöksentekoa, siis budjettia.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto on EU:n ykkösfani.
Siksi hän on sitä mieltä, että euro oli virhe.

Vihreiden mielestä Suomi on menettänyt vuosikymmenen EU:n ja emun kehittämisessä. Nyt olisi aika toimia, mutta miten? Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto vastasi Vihreän Langan kysymyksiin. 

Kerro kolmella lauseella, mitä vikaa on EU:ssa.

Keskinäisen solidaarisuuden puute. Kyvyttömyys puuttua valtaviin sosiaalisiin ongelmiin Euroopassa. Ihmisten puutteellinen osallistaminen yhteisen vision rakentamiseen.
EU tuntuu etäiseltä, emmekä me poliitikot ole sitoutuneet yhteiseen visioon.

Miksi emun pitäisi kiinnostaa suomalaisia?

EU ja emu (kts. infolaatikko) saattavat tuntua etäisiltä, mutta ne vaikuttavat valtavasti kaikkiin EU-alueen ihmisiin ja arkeemme.
Esimerkiksi Suomen budjetin ja veropolitiikan säännöt on saneltu EU:n kasvu- ja vakaussopimuksessa. Sieltä tulevat säännöt, mutta myös apua rahoitustoimiin.

Suomen viennistä yli puolet menee EU:n sisämarkkinoille, joten meille on paljon merkitystä sillä, missä kunnossa EU-maiden talous on.

Harmittaa, että moni poliitikko sotkee EU:n ja emun. Ne ovat kaksi eri asiaa, vaikka molemmat liittyvät Euroopan yhdentymiseen.

Oliko Väyrynen oikeassa? Pitäisikö Suomen palata markka-aikaan?

Suomen ei olisi kannattanut liittyä euroalueeseen, mutta siitä irtautuminen ei tällä hetkellä auta. Olen siis Suomen eurojäsenyyden kannalla, mutta ongelmista pitää puhua. Nyt olisi järkevää keskustella euroeron vaikutuksista EU:n ja maailman talouteen ja esimerkiksi työllisyyteemme.

Minusta on ihan järkevä ajatus, että eurosta pystyy eroamaan ilman että eroaa EU:sta.

Mikä eurossa on pielessä?

Euroopassa talouksien kilpailukyvyssä, talouskasvussa ja työllisyydessä sekä yli- ja alijäämissä on suuria eroja. Emussa on yksi yhtenäinen ohjauskorko (kts. infolaatikko), joka toimii huonosti näin sekalaisessa joukossa.

Euroalueella yhden maan alijäämä on toisen maan ylijäämää. Saksa saa ylijäämää myymällä tuotteitaan ja palveluita alijäämämaihin, jotka ottavat lisää velkaa. Rahat valuvat Saksan pankkeihin.

Yksi iso syy euroalueen kehnouteen on se, että Saksa vie ja muut vikisevät. Suomikin on koko ajan ollut täysin peesaamassa Saksan isoa linjaa. Olemme schäublelaisempia (kts. infolaatikko) kuin Schäuble itse.

Iso ongelma on, että jäsenvaltiot vastaavat finanssipolitiikasta ja emu hoitaa rahapolitiikan (kts. infolaatikko). Tulevaisuudessa vastinpariksi tarvittaisiin jonkinlainen valtiovarainministeriö tai yhteinen rajatun budjettivallan käyttäjä.

Finanssipolitiikka on niin tiukkaa, ettei voida tehdä järkeviäkään investointeja. On vaikea uudistaa taloutta ja luoda kasvua, jos ei saa investoida. Kriisimaat eivät pysty nyt tekemään muuta kuin maksamaan velkaa.

Juuri mikään maa ei pidä säännöistä kiinni. Oikeasti juuri kukaan ei pääsisi nyt euroon, jos sääntöjen mukaan mentäisiin. Saksalla ja Ranskallakin on liikaa velkaa.

Haluat syventää EU-yhteistyötä. Mistä sellaisista asioista pitäisi päättää EU-tasolla, joista nyt päätetään jäsenmaissa?

Pitää puhua sosiaalipolitiikan minimitasoista. Ei saa nostaa kilpailukykyä palkkoja polkemalla. Pitää sitoutua voimakkaammin ilmastotavoitteisiin.

On harmonisoitava veropolitiikkaa ja puututtava jäsenmaiden ­agg­ressiiviseen verokilpailuun.

Miten emun avulla voitaisiin muuttaa Suomea ja Eurooppaa?

Paljon puhutaan euromääräisestä velasta, vähemmän ilmastovelasta tai sosiaalisesta velasta. Nyt pidetään yllä käsittämättömän suuria asevoimia kun samaan aikaan ihmiset esimerkiksi Kreikassa kärsivät nälästä.

Velkaantumisessa pitäisi rahaa enemmän kiinnittää huomiota jäsenmaiden talouksien uudistamiseen ja korvamerkitä siihen rahaa.

Suomella ei ole ollut emu- eikä EU-keskusteluun omaa linjaa kymmeneen vuoteen. Me vain toistamme, että jokaisen pitää kantaa vastuu omista veloistaan.

Avaan keskustelun siitä, että voidaan maltillisesti edetä yhteisvastuullisuudessa. Yksi keino on, että yhdessä osallistutaan rahastoihin isommalla osuudella ja luodaan yhteinen työttömyysvakuutusrahoitus. Rahastojen kautta voidaan vauhdittaa vihreitä investointeja.

Suomalaiset ovat hyviä clean techissä. Voimme saada yhdellä sijoitetulla eurolla kymmenen euroa takaisin. On Suomen etu päästä osaksi isoja uudistavia hankkeita.

Mikä on parasta mitä EU on antanut elämääsi?

Rauhan ja vakauden. Olen saanut vapauden liikkua, opiskella ja toimia yhteisessä Euroopassa. Erasmus-vaihdossa Ranskassa, ja muutenkin Euroopassa matkustaessa, ei paljon ole tarvinnut pysähdellä rajoilla. Koen olevani Euroopan kansalainen.

EU-tasolla on päätetty kohtuullisista roamingmaksuista ja kännykän latausmahdollisuudesta usb-liitännän kautta. Yleinen mutta samalla henkilökohtainen asia on, että EU on pystynyt aktiivisesti torjumaan ilmastonmuutosta.

Pieni suomi-emu-sanakirja

  • Euroopan talous- ja rahaliitto EMU on vuonna 1990 perustettu liitto, joka muodostaa EU:n euroalueen. Euro on yhdeksäntoista EU-maan valuutta. Euroopan keskuspankki johtaa alueen rahapolitiikkaa.
  • Ohjauskorko on Euroopan keskuspankin määrittämä korkotaso, jolla se lainaa rahaa pankeille. Korkotaso vaikuttaa kaikkiin yrityksille ja kuluttajille myönnettyjen lainojen korkoihin. Sillä voidaan vaikuttaa talouteen hillitsemällä tai kiihdyttämällä luotonantoa, kulutusta ja investointihalukkuutta. Ohjauskorosta päättää EKP:n johtokunta. EKP on pitänyt keskeisen ohjauskorkonsa nollassa vuoden 2016 maaliskuusta.
  • Wolfgang Schäuble on saksalainen kristillisdemokraattien poliitikko ja Saksan entinen valtiovarainministeri. Hän oli tärkeässä roolissa Euroopan talouskurisopimuksen luomisessa vuonna 2012. Schäublen nimi yhdistetään siis tiukkaan talouskuriin.
  • Rahapolitiikka tarkoittaa kaikkia niitä Euroopan keskuspankin toimenpiteitä, joilla vaikutetaan korkotasoon. Finanssipolitiikalla taas tarkoitetaan valtion tuloja ja menoja koskevaa päätöksentekoa, siis budjettia.

euroopan unioni  euro  Vihreät 
Viite