Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Pitäisikö maatalouden vientituet poistaa?

15.5.2014 14.02

Minna Suihkonen

Tulisiko maatalouden vientituet poistaa kehitysmaiden oman tuotannon vaarantumisen takia, vaikka tukien poisto heikentäisi merkittävästi mm. Suomen maitotuotteiden kilpailukykyä Venäjän markkinoilla?

Touko Aalto: Kyllä.
Maatalouden vientituet johtavat kehitysmaiden oman tuotantorakenteen yksipuolistumiseen ja kotimaisen tuotannon heikkenemiseen, maaperän köyhtymiseen ja tuontiriippuvuuden lisääntymiseen. Kun useat kehitysmaat vielä kilpailevat samoilla ”rahakasveilla” maailmanmarkkinoilla, niistä saadut tulot pienentyvät ja kolonialistinen historia toistaa itseään.

Pekka Aikio: –
Kehitysmaiden tuotantoa pitäisi kuitenkin jossakin vaiheessa tukea.

Outi Alanko-Kahiluoto: Kyllä.
Pitkällä aikavälillä maataloustukien määrää sekä erityisesti vientitukia pitää hallitusti vähentää, sillä teollisuusmaiden tuettu maatalous tekee kolmansien maiden heikossa asemassa olevasta ruuantuotannosta yhä huonommin kannattavaa. Vientituet vääristävät kansainvälisiä markkinoita ja ne merkitsevät kohtuutonta taakkaa kolmansien maiden tuottajille, joista monet ovat kehitysmaissa.

Harri Auvinen: Ei
Vientitukien taso tulisi sopeuttaa siten, että kehitysmaiden oma tuotanto on myös mahdollista.

Anne Bland: Kyllä
Pitää poistaa, mutta taata samalla suomalaisille tuottajille, että maitotaloudessa tehdään tuotekehitystä, joka varmistaa vientimenekin.

Tarja Cronberg: Kyllä
WTO:n neuvotteluissa pitäisi sopia yhteisestä maatalouden vientitukien poistamisesta asteittain, jolloin maille jää tarpeeksi aikaa sopeuttaa talouttaan muutokseen. Lopputuloksena kehitysmaiden oma maatalous vahvistuu.​

Satu Haapanen: Ei
En näe yhteyttä näin yksioikoisena. Kehitysmaiden tuotantoa tulisi tukea kehityspolitiikan keinoin ja köyhimmille maille asetetut tullit tulisi poistaa.

Heidi Hautala: Kyllä
Vientitukia on poistettu ja tätä suuntausta voi jatkaa. Kehitysmaatuontiakin pitää pyrkiä jalostamaan. Kehityspolitiikan keinoin pitää tukea kehitysmaiden pienviljelijöiden asemaa ja ruokaturvaa ja jatkojalostusta vastapainona rahakasviviljelylle, joka tuonnista EU-alueelle nyt eniten hyötyy.

Hanna Holopainen: Kyllä

Jyrki Kasvi: –
Ainakin vientitukien rakennetta tulisi muuttaa, ja avata Euroopan markkinat kehittyvien maiden maataloustuotteille.

Sirpa Kauppinen: Ei
Kehitysmaat ovat eri asia kuin Venäjä, ja tämä pitää erottaa toisistaan. Kahdenkeskinen kauppa ja reilu hinta kehitysmaatuotteista on tärkeää. Länsimaat dumppaavat tuettua tuotantoaan kehitysmaihin, mutta toistaiseksi Suomi on ollut onneksi pieni tekijä.

Otso Kivekäs: Kyllä
Jos halutaan tuottaa tavaraa tai ruokaa vientiin, sen on syytä olla kilpailukykyistä. Suomen maatalouden mahdollinen kilpailuvaltti olisi laatu.
Tukiaisilla kilpailussa vientimarkkinoilla ei ole mitään järkeä. Miksi me haluaisimme maksaa verorahoilla halvemman ruuan venäjälle?

Saara Ilvessalo: Kyllä
Vientitukia voitaisiin vähentää.

Anni Sinnemäki: Kyllä
Vientitukia on asteittain poistettu viimeisen parin vuosikymmenen aikana ja Euroopan maatalous on selvinnyt tästä kohtuullisen hyvin. En usko, että suomalaisten maitotuotteiden markkinat myöskään jatkossa Venäjällä vaarantuvat tästä syystä.

Johanna Sumuvuori: Kyllä
Vientituet vääristävät kansainvälisiä markkinoita ja ovat erittäin epäreiluja kolmansien maiden tuottajien kannalta.

Maria Ohisalo: Kyllä
EU subventoi maataloutta todella voimakkaasti, mikä johtaa muun muassa siihen, että viljan vienti sotkee kehitysmaiden herkkiä, maatalouteen nojaavia talouksia. Tämä ei ole oikeudenmukaista.

Oras Tynkkynen: Kyllä
Kehitysmaihin suuntautuvista vientituista on syytä luopua.

Antero Vartia: Ei
Valitettavasti Suomi ei pysyisi omavaraisena ilman maataloustukia. Omavaraisuus ruoantuotannossa on täysin välttämätön, sillä mahdollisen, mutta epätodennäköisen kriisin syntyessä, tuotantoa ei hetkessä käynnistetä uudelleen. On löydettävä ratkaisuja, jotka eivät vaaranna minkään maan järkevää ruoantuotantoa.

Ozan Yanar: Kyllä
Vientituista pitäisi pyrkiä eroon pitkällä aikavälillä. Se edistäisi globaalin etelän ja pohjoisen välistä tasa-arvoa. EU:n budjetista menee tällä hetkellä lähes 40% maataloustukiin. Tuotannon ylijäämiä myydään usein alihintaan kehitysmaihin, mikä asettaa paikallisen tuotannon hankalaan asemaan. Ei ole kestävää, että tuemme omaa maatalouttamme liikaa kehitysmaiden maatalouden ja ruokaturvan kustannuksella.

 

eurovaalit 
Viite