Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

6 mutkaa CCS-tekniikan matkassa

20.11.2009 5.45

Hanna Eriksson

CCS-tekniikan tiellä on monta ratkaistavaa ongelmaa:

1. Suurin haaste on talteenotettavan hiilidioksidin valtava määrä. Ihmisten tuottamat hiilidioksidipäästöt ovat nyt noin 28 miljardia tonnia vuodessa. Esimerkiksi öljyä tuotetaan 4 miljardia tonnia vuodessa.

2. Hiiltä talteenottava tuotantolaitos kuluttaa 10–40 prosenttia enemmän polttoainetta perinteiseen voimalaitokseen verrattuna.

3. Hiiltä talteenottavan laitoksen sähköntuotantokustannukset ovat 40–90 prosenttia suuremmat kuin perinteisellä voimalaitoksella.

4. Jos CCS otetaan laajamittaisesti käyttöön, hyvistä loppusijoituspaikoista ja kuljetusvälineistä, kuten laivoista, tulee kova kisa.

5. Loppusijoituspaikat vaativat tarkkaa tutkimista ja jatkuvaa valvontaa. Jos loppusijoituspaikka vuotaa pahasti, hiilidioksidi pitää pumpata ulos ja sijoittaa muualle. Vuotava hiilidioksidi on suurina pitoisuuksina vaarallista.

6. Suomen maaperässä ei ole sopivia paikkoja hiilidioksidin varastointiin.

Lähde: VTT.
Viite