Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Metsästä muovia

Natalia Baer

Natalia Baer

21.11.2008 16.44

Jukka Vahti

Kiristyvä kilpailu raaka-aineista on pannut vauhtia pyrkimyksiin kehittää nykyistä ympäristöystävällisempiä muovituotteita.

Maailmassa tuotetaan vuodessa 100 miljoonaa tonnia muovia, ja kysyntä on kasvussa. Tiede-lehden mukaan pelkästään Yhdysvalloissa muovin valmistukseen käytetään kaksi miljoonaa tynnyriä öljyä päivässä.

Puukuidusta ja synteettisistä muoveista valmistettuja komposiitteja on Suomessakin tutkittu erilaisissa hankkeissa pitkään, ja muun muassa UPM valmistaa niitä myös teollisesti Lahden tehtaallaan. Öljypohjaisesta muovista voidaan tulevaisuudessa päästä eroon kokonaan.

VTT:n tutkimusjohtajan Anne-Christine Ritschkoffin mukaan synteettisiä muoveja osittain tai kokoaan korvaavien biomuovien valmistuksessa käytettäviä biopolymeereja tutkitaan tällä hetkellä runsaasti.

Tutkimuskentän tavoitteena on, että puusta tehtävän muovin valmistuksessa hyödynnettäisiin suomalaisessa metsäteollisuudessa käytettävää puubiomassaa ja metsäteollisuuden nykyisiä tehtaita.

Ritschkoffin mukaan nykyiset luonnonmateriaaleista tehdyt polymeerit eivät vielä täytä kaikkia tuotteiden käyttövaatimuksia. Tällä hetkellä markkinoilla oleviin biomuoveihin liittyy puolestaan muita ongelmia.

”Markkinoilla on jo olemassa biomuoveja, mutta aika usein niissä on käytetty tärkkelystä tai jotakin muuta vastaavaa raaka-ainetta. VTT:n tutkimuksen lähtökohtana on, että emme käytä muovin tekemiseen raaka-aineita, joita voisi käyttää elintarvikkeissa”, Ritschkoff sanoo.

Mutta miksi puu ja muovi ylipäätään pitää yhdistää? Onko vaarana, että aiemmin kokonaan puusta tehtyjä tuotteita ryhdytään korvamaan erilaisilla puun ja muovin yhdistelmillä?

”Emme missään nimessä lähde korvaamaan puuta puusta tehdyllä muovilla, vaan kyse on rinnakkaisista materiaaleista, joita voidaan käyttää yhdessä. Jos ajatellaan rakentamista, varmasti rakennetaan puusta silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Mutta esimerkiksi kuljetusvälineiltä vaaditaan myös keveyttä ja lujuutta, eli ominaisuuksia, joita voidaan saada biopolymeereista.”

Biopolymeereja voidaan tulevaisuudessa käyttää muun muassa kännykänkuorien, ruokailuvälineiden, huonekalujen tai elintarvikepakkausten tekemiseen.

Biomuovista tehtyjä elintarvikepakkauksia voitaisiin muokata käyttötarkoituksen mukaan esimerkiksi pitämään kaasumaisista yhdisteistä johtuvat hajut nykyistä tehokkaammin pakkauksen sisällä tai sen ulkopuolella.

Käytön jälkeen biomuovituotteet voidaan joko käyttää uudestaan, kierrättää tai niitä voidaan hyödyntää energiatuotannossa.
Viite