Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Luvut: PwC, Graafi: VL

Päästöintensiteetit pylväsgraafissa
Tehokkaammin. Pylväiden kuvaamat luvut kertovat hiili-intensiteetistä, eli kuinka monta tonnia kasvihuonekaasupäästöjä vastaa miljoonaa dollaria bruttokansantuotteessa. Alareunan prosenttiluvut kuvaavat keskimääräistä muutosta vuosina 2000–2014.Luvut: PwC, Graafi: VL

Tehokkaammin. Pylväiden kuvaamat luvut kertovat hiili-intensiteetistä, eli kuinka monta tonnia kasvihuonekaasupäästöjä vastaa miljoonaa dollaria bruttokansantuotteessa. Alareunan prosenttiluvut kuvaavat keskimääräistä muutosta vuosina 2000–2014.

Maailma luo vaurautta yhä pienemmin päästöin

13.10.2015 9.28

Lasse Leipola

Päästöjen kasvu on entistä löyhemmin sidottu maailmantalouden kasvuun, osoittaa tuore selvitys. Maailman ostovoimakorjattu bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 3,3 prosenttia, kun päästöt pysyivät lähes ennallaan. BKT:n ja päästöjen suhdetta mittaava hiili-intensiteetti laski ennätykselliset 2,7 prosenttia.

Konsulttiyhtiö PricewaterhouseCoopersin tuoreen Low Carbon Economy Index 2015 -selvityksen mukaan 2000-luvulla globaali hiili-intensiteetti on laskenut keskimäärin 1,3 prosenttia.

Selvityksen mukaan viime vuoden tahti on keskimäärin melko lähellä sitä, mikä vaaditaan Pariisin ilmastosopimukseen jätettyjen kansallisten sitoumusten saavuttamiseen. Sen sijaan se, että ilmaston lämpeneminen saataisiin rajoitettua kahteen asteeseen, vaatisi hiili-intensiteetin pienentämistä vuosittain jopa hieman yli kuudella prosenttilla.


Pariisin ilmastosopimuksessa ei määrätä osapuolille päästövähennystavoitteita vaan kukin maa saa valita itse, millaisiin tavoitteisiin sitoutuu. PwC:n raportissa arvioidaan myös annettujen sitoumusten kunnianhimoa, eli käytännössä sitä, kuinka paljon niiden on parannettava hiili-intensiteettiään päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Ainoastaan suurimmat maat kattavan vertailun kunnianhimoisimmat tavoitteet on Etelä-Afrikalla, Etelä-Korealla ja Meksikolla, eli niillä on eniten kurottavaa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Vastaavasti Brasilian, EU:n ja Venäjän arvioidaan saavuttavan tavoitteensa helpoiten.


PwC arvioi, että 2000-luvun keskimääräisellä vähennystahdilla maailman hiilibudjetti, eli se määrä kasvihuonekaasuja, joka voidaan päästellä melko turvallisesti, käytetään loppuun jo vuonna 2036, minkä jälkeen päästöjen pitäisi olla nollassa.

Raportin mukaan yritysten tuleekin varautua tulevaisuudessa paitsi tiukempaan ilmastopolitiikkaan myös ilmastonmuutoksen fyysisiin vaikutuksiin.

Juttua on päivitetty kello 9.35. Maailman hiili-intensiteetti laski viime vuonna 2,7 prosenttia – eivät todelliset päästöt.
Viite